Helmer Grundström – lappmarksdiktare och klarabohem

21 augusti 2007 15:11 | Musik, Politik, Prosa & lyrik | 20 kommentarer

Helmer Grundström (1904-1986) var en av de första svenska poeter jag på allvar läste och lärde mig uppskatta. Han var en flitig medarbetare – med dikter och då och då även noveller – i gamla Folket i Bild, som jag läste och också var ombud för under mina formativa tonår.

En av hans dikter lärde jag mig rent av utantill, kan den fortfarande utantill:

Langt nol i väla

Langt nol i helvitta,
langt nol i väla,
drar jag mitt dragspel
för värken i själa.

Bälgen ä sprucken.
Å sprucken ä själa.
Langt nol i helvitta.
Langt nol i väla.

Den publicerades ursprungligen i Västerbottens-Kuriren den 3 mars 1937, alltså samma år som jag är född men långt innan jag kom till Sverige. Det senare gäller också utgivningsåret för den diktsamling där den infördes och som för övrigt var den bok han på allvar slog igenom med: ”Detta är mitt land” (Norstedts, 1939).

Själv mötte jag den här dikten 1955, då jag var arton år, genom FiB-redaktören Ivar ÖhmansSvensk poesi” (Folket i Bilds förlag) – den var en av tre lyrikantologier Öhman redigerade och gav ut i samband med starten av FiBs lyrikklubb. De här tre antologierna innehåller många av de dikter, som sedan har följt mig genom åren.

I Öhmans antologi fanns flera dikter av Grundström, som genom sin lapidariska ton, sin väl fångade miljö och sin rimmade form var lätta att ta till sig och minnas. Här är ytterligare ett exempel:

Som förut

Milan hostade till
och slog.
Kolarn ramlade i
och dog.
Inte en knota
blev kvar av karn.
Käringen med
sina nie barn
tvangs av nöden
på socknen ut.
Annars var allt
som det var förut.

Men varken Helmer Grundström eller flera av de andra författarna i Öhmans poesiantologier var ändå några helt nya bekantskaper för mig. Grundström kände jag alltså redan till genom dikter då och då i Folket i Bild. Dessutom hade en roman av honom, ”Rosalie”, 1945 utkommit i serien FiBs folkböcker. Det senare var före min tid som aktivt FiB-ombud men är värt att nämnas, eftersom de författare, som utgavs i den här serien genom seriens enorma upplagor därmed blev tidens mest lästa. Grundströms ”Rosalie” hade året före, 1944, kommit ut på Wahlström & Widstrand och då sålt i begränsad upplaga; den hade tryckts i 2.200 exemplar, varav 36 hade sålts. När Folket i Bilds förlag året därefter gav ut den i billigupplaga (häftad 1:35, inbunden 2:45, halvfranskt band 4:50; jag äger den häftad), blev upplagan astronomisk, 55.000 exemplar.

FiBs folkbokserie är ju känd främst för de svenska proletärförfattarnas romaner, ofta förlagda till arbetarmiljö, inte sällan uttalat politiska. Också ”Rosalie” innehåller sådana element – en av bokens huvudfigurer, Blinde Anton, har förlorat synen genom ett sprängskott, där förekommer ett gäng vägarbetare, som diskuterar de orättvisa samhällsförhållandena och annat sådant – men miljömässigt är den ändå mest en glesbygdsroman från det nordliga Sverige, mer folklivsskildring än en proletärroman i ordets mer politiska bemärkelse. Kanske är det därför inte särskilt förvånande, att Grundström, som gav ut sina två första böcker (1929 och 1931) på socialdemokratiska Tidens förlag under senare delen av sitt författarskap hade bondeägda LTs förlag som sitt huvudförlag. I fallet Folket i Bild är skillnaden inte så stor som man nu för tiden kunde tro: Tidningen Folket i Bild hade företrädare för jordbrukets föreningsrörelse med i sin styrelse (som i övrigt mest bestod av folk från arbetarrörelsen), och i FiBs folkbokserie ingick ofta och gärna också folklivsskildringar från det icke-urbana Sverige som befolkades av småjordbrukare, skogsarbetare, fiskare och fabriksarbetare – många kombinerade för övrigt de här yrkesrollerna.

Gunnar Balgårds oerhört rika och intressanta bok med undertiteln ”Helmer Grundströms liv och diktning” utgör, innehållsligt men också genom sin huvudtitel, ”Detta är mitt land” (Leopard förlag, 2006), en påminnelse om detta svunna Sverige, som alltså var Helmer Grundströms och många, många andras.

Grundströms föräldrar var fattiga torpare (pappan givetvis också skogsarbetare) i södra Lappland, och deras son, Helmer, kom också efter det att han hade blivit författare att ambulera mellan föräldrahemmet i Svanabyn i Dorotea kommun och olika adresser i Stockholm.

I sin bok på dryga 500 sidor kartlägger Balgård, i de flesta fall så långt det över huvud taget går, Grundströms liv och dikt.

När det gäller Grundströms författarskap, är Balgård balanserad och rättvis: det är ingen tvekan om att Grundströms litterärt mest fullgångna böcker kom ut under slutet av 1930-talet och början av 1940-talet.

Själv har jag kanske inte en lika hög uppfattning som Balgård om den ovan nämnda romanen ”Rosalie”. Som kärleksroman – och det är den i huvudsak; den handlar om de starka kännslor som uppstår mellan Rosalie och anläggningsarbetaren Halvar Stör – är den färgad av tidens romantiska alster i genren. Och de långa sångpartierna – Blinde Anton försörjer sig, ibland med bistånd av dottern Rosalie, som lutsångare – innebär longörer. Men för all del, den har en genomförd, sammanhängande om än melodramatisk romanberättelse, och just långa sammanhängande prosaberättelser hade Grundström ofta svårt att skriva.

Hur som helst håller jag med Balgård om att Grundströms författarskap – det gäller så väl poesin som prosan – är som allra bäst, när det har sin rot i barndomens lappländska glesbygd.

Grundström gjorde också andra slags litterära försök, dock utan att någonsin riktigt lyckas. Till det märkliga med hans liv och författarskap hör, vilket är värt att nämna just i detta sammanhang, att en av hans nära vänner och litterära tillskyndare (!) under lång tid var Gunnar Ekelöf. För Grundströms egen poesi är ju knappast ekelöfsk…

Jag hörde tidigt, och hör fortfarande, till dem som uppriktigt beundrar delar av Helmer Grundströms författarskap. Det hindrar inte, att jag i detta författarskap har hittat åtskilligt annat, som inte håller måttet, ibland faktiskt inte borde ha publicerats. (Grundström hade för övrigt emellanåt mycket svårt att hitta förläggare för sina böcker.)

Balgårds långa väv av liv och dikt visar med all önskvärd tydlighet, att Grundströms alltför många alster hade sin bakgrund i tämligen urskillningslöst brödskrivande. Han skrev dikter, noveller, recensioner, reportage för alla dagstidningar och tidskrifter som var beredda att publicera och betala: i Västerbotten både Västerbottens-Kuriren och Västerbottens Folkblad, i Stockholm Social-Demokraten så väl som Stockholms-Tidningen, Svenska Dagbladet och Nya Dagligt Allehanda; till det ska läggas dagstidningar över hela landet. Han skrev för Folket i Bild och Vi samt praktiskt taget hela fackförbundspressen så väl som åt Vecko-Journalen (krigskorrespondent i Finland!) och Sunt Förnuft. Han skrev i alla jultidningar som fanns, och de var många på den tiden. Och han skrev mycket för Lektyr: äventyrsberättelser från Vilda Västern och andra med Västerbotten besläktade ställen – i det avseendet var han en produkt av barndomens och ungdomens urskillningslösa massläsning.

Främsta målet för mycket av det här skrivandet var förstås att få in pengar. Märk att det här ägde rum under en tid, då författare inte hade några statliga garantistipendier. Och faktiskt lyckades han under långa perioder försörja sig på sitt skrivande – dock avbröts dessa produktiva perioder av depressioner och skrivkramp.

Sammantaget räckte pengarna ändå sällan till att försörja någon familj, konkret de barn han fick med två olika hustrur. Till det jag personligen har svårast för i Gunnar Balgårds skildring av författarens liv hör det faktum att Helmer Grundström, trots viss enstörighet ändå vad hans samtid kallade en karl med kvinnotycke, övergav kvinnorna, när det kom till att ta ansvar för barn.

I unga år var Helmer Grundström en glödande förkämpe för två av tidens stora och vitala folkrörelser: arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen. Han var medlem och agitator, skrev i de båda rörelsernas tidningar. Han gick också i två omgångar på Brunnsviks folkhögskola.

Arbetarrörelsen övergav han aldrig, även om glöden med tiden svalnade.

Men med nykterhetsrörelsen – han var under många år en av dess ledande kulturskribenter, till exempel i tidskriften Reformatorn – kom det till en brytning. Helmer Grundström upphörde, bokstavligen över en natt (dråpligt skildrat av Balgård), inte bara med att vara nykterist – det fanns senare perioder i hans liv, när han söp ganska duktigt.

Det senare gällde bland annat under åren som bohem i Klara.

Och bohemeriet i Klara är sen i sin tur upphovet till att jag på 1970-talet kom att både träffa honom och publicera honom. Mina regelbundna publiceringar av hans dikter i Aktuellt i politiken (s) ledde dessutom till publiceringen av en av hans relativt sena böcker. Det här har den annars minutiöst noggranne Gunnar Balgård missat, så därför ska jag något komplettera honom.

När jag 1974 blev chefredaktör för Aktuellt i politiken (s), gjorde jag, med start i julnumret 1974, om detta gamla partiorgan till ett socialdemokratiskt familjemagasin med många drag gemensamma med gamla Folket i Bild. Viktigast i det här sammanhanget var att jag i varje nummer började införa noveller och lyrik; jag stod själv för urval och val av illustratörer.

Som ett led i tidningens nya strävan att också presentera litteratur påbörjades i nummer 8 1975 (7 maj) en långserie artiklar under vinjetten Klarabohemer. Den bestod av en serie författarporträtt, skriven av Sven O Bergkvist, själv en gång med i kretsen av klarabohemer. I serien, som illustrerades av Gunnar Hörberg (bland annat med författarporträtt), ingick också litterära smakprov på författarens i fråga produktion.

Nummer tre av sålunda presenterade klarabohemer var Helmer Grundström (Aktuellt i politiken nummer 10 1975, 8 juni).

Jag citerar en bit av Sven O Bergkvists artikeltext:

”Grundström har i sitt skapande sändigt återvänt till sin norrländska ursprungsmiljö. Han har skurit realistiska bilder ur landskapets karghet och berättar i klartext om människors bittra villkor i kallblåsiga ödsligheter – som till exempel i Fattiglappsliv som ingår i ’Prasslet i asparnas skog’ (1954):

Ingen värme. Och ingen sol.
Mörker. Och inget ljus.
Långt till grannar. Och högt i nol.
Ensam. Och ruckligt hus.

Värk i benen. Och maten knapp.
Skumögd. Och krokig rygg.
Övergiven. En fattig lapp.
Bitter. Och tvär. Och skygg.

Skidan sprucken. Och famnsdjup snö.
Narblåst från Gallo fjäll.
Tungt att leva. Och svårt att dö.
Golvdrag. Och lusig fäll.”

Bergkvist skriver därefter om Grundströms ständiga nomadiserande mellan Stockholm och barndomslandet: ”gång på gång har han dragits tillbaka till Svanavattnet ’där nolpå’” (något man också kan läsa om i Gunnar Balgårds ”Detta är mitt land”).

Som fristående läsprov publiceras en dikt ur Grundströms diktsamling ”När skogens källa sinar” (LTs förlag, 1974):

Den gamle

Lutad över en slekig snickarbänk i en
förfallen trädgård står en gammal man och
täljer på en vri: en björkknöl som skall
bli en skål.
Han är över nitti år och den äldste i byn.
Hans syn är skral och vänster arm och
hand rör sig motspänstigt och stelt.
När man pratar med honom svarar han
i vädret därför att hans hörsel är nedsatt.
Han signerar skålarna, karvar in årtal och
bokstäver i bottnarna. Skålarna är klumpiga,
den ena sidan är ofta tjockare än den
andra. Ibland skär han genom och då
måste han kassera vrin.
Men hoppet har inte övergett honom.
Om hundra år ska skålarna få ett stort
värde. Det är han säker på.
Då ska man kivas om dem och hans namn
få en ärorik sida i folklegendens
muntliga bok.
Han är en mycket gammal man men utan
något tvivel i sin förkalkade hjärna.
Men han är redan glömd och i grann-
stugorna sitter yngre män och karvar
vackrare och ändamålsenligare träskålar.

”När skogens källa sinar” var Helmer Grundströms första publicerade bok på femton år – föregångaren ”Lappmarksdikter” utkom 1959 – och det är lätt att se att den här dikten om den gamle snickaren, förbisprungen av en yngre generation men fortfarande med hopp om att i framtiden bli ihågkommen – är ett självporträtt.

När det gällde artikeln i Aktuellt i politiken (s), skickade vi naturligtvis tidningen till Grundström. Självfallet fick författaren också betalt för publiceringen av hans dikter.

En intressant effekt av serien Klarabohemer var, att flera av de klarabohemer, som porträtterades, fick upp ögonen för tidningens nya litterära ambitioner. Och inte nog med det – de började regelbundet sälja dikter till Aktuellt i politiken (s), rent av själva à la klaratraditionen besöka redaktionen för att sälja dikter och, helst kontant och på stubinen, få betalt för det som redaktören, det vill säga jag, valde ut för publicering. Det gällde till exempel Harald Forss, Erik Nyhlén och Tor Bergner. Och så Helmer Grundström.

I fallet Grundström infördes hans första fristående bidrag i tidningen, två dikter, i nummer 17 1975 (28 oktober), ett tjockt kongressnummer. Han fick två sidor, ett helt uppslag, i numret: foto med vidhängande författarpresentation med samtliga publicerade böcker med utgivningsår; jag skrev alla författarpresentationer i tidningen. Den som fick illustrera Helmer Grundströms dikter var Bert Olls, som redan tidigare var en flitig medarbetare i tidningen: hans lite grova, svartvita teckningar passade Grundströms stil mycket bra, tyckte jag. (Grundström själv tycks ha haft en ambivalent inställning till Olls, läser jag nu hos Balgård. Men det hindrade inte, att Grundström och Olls kom att samarbeta mycket i fortsättningen.)

Dikterna som publicerades var dels ”Maximus Singel”, dels den här:

Från glesbygda

Lilljänta från Ammarnäs
låg och skreva i sommargräs.
Hur gick det för henne?
Åja; det gick ganska bra.
Hon blev mamma en sommarda.
Så gick det för henne.

Båda de här dikterna kom sen att ingå i diktsamlingen ”Från Glesbygda” (Settern, 1976).

Gunnar Balgård noterar i sin grundströmbiografi, att den här boken var ett beställningsverk från förläggarens, Ingvar Wahléns, sida och att författaren och illustratören fick förskott för att åstadkomma en hel bok (jag har själv, nu, ringt Bert Olls och kollat hur det gick till) men inte den exakta bakgrunden, inte heller den fortsättning som följde publiceringen av de här båda dikterna i AiP.

Ingvar Wahlén var författare och grundade även förlaget Settern. Han var politiskt aktiv och hade haft kommunala uppdrag för socialdemokraterna. Wahlén följde Aktuellt i politiken (s), skickade regelbundet över recensionsexemplar av böcker från Settern till oss och tipsade i några fall författare om att Aktuellt i politiken (s) publicerade kvalitativt bra litterärt material – och betalade bra för det. I nummer 1 1982 (14 januari) medverkade han själv med en novell, ”Någon måste skjuta haren!”, i tidningen.

Om vad som hände i det här fallet skriver han själv på den bakre omslagsfliken till ”Från Glesbygda”.

”Det var i Aktuellt i politiken som bland annat dikten ’Från glesbygda’ först publicerades med Bert Olls som illustratör. Förläggaren ringde lyrikern och tecknaren omedelbart och det bestämdes på stubben att man gemensamt skulle göra en presentbok. En diktare och en konstnär hade funnit varandra.”

En diktare och en konstnär hade funnit varandra också som regelbundna medarbetare i Aktuellt i politiken (s). I nummer 6 1976 (25 mars) var det dags igen, nu med

Den gröns skogen

Vad väntar du på?
På ingen.
Men varför är du här då?
Jag står här och lyssnar.
Lyssnar till vad?
Till suset från skogen.
Du dåre! Det är vinter! Skogen är stelfrusen!

Det är inte den frusna krattskogen jag lyssnar till.
Det är till den förtrollningens skog
som alltid står sommargrön
och som aldrig blir stelfrusen.
Det är suset från den skogen jag lyssnar till.
Och det suset är ljuvt.

Den dikten kom också att ingå i boken ”Från Glesbygda”, som alltså utkom 1976.

I Aktuellt i politiken (s) fortsatte samarbetet mellan Helmer Grundström och Bert Olls längre än så. I Första maj-numret 1977 (nummer 7, 14 april)) publicerades till exempel två dikter med gamla ordstäv som tema, givetvis illustrerade av Olls. I Aktuellt i politiken (s) nummer 14 1979 (30 augusti) återkom paret med

Fågelhot

– Kom inte hit!
– Kom inte hit!

Förbannade fåglar i jävlars skog.
Jag hör er nog.
Skäll som ni vill.
Jag går vart jag vill.
– Gå vill!
– Gå vill!

Kvittra och gal för maka och bo.
Men ge mej ro.
– Ku ku! Ku ko!
– Uhu! Uhu!

Och i nummer 19 1979 (1 november) var det dags igen för Grundström och Olls: under rubriken Tre dikter publicerades ”Kråka hon bara kraxa”, ”Fyra små gossar” och så den här:

Föräldrarna på hemkörrgårn

Här ligger dom båda i jorden och sover
där maskarna grävt sina mörka alkover.
Och allt vad dom tänkte
och allt vad dom drömde
och allt vad dom sörjde
och allt vad dom gömde
förvandlas till mullkorn i maskarnas bo.
Gud give Gud give dom båda har ro.

I nummer 11 1979 (21 juni) behandlade jag ämnet Helmer Grundström, nu på recensionsavdelningen Spegeln.

Där fanns dels en kort översiktsrecension, där jag kort – alltför kort – påminde om några böcker av Helmer Grundström från senare år:

Helmer Grundström

Helmer Grundström är en poet vars dikter Aktuellts läsare då och då har kunnat läsa i denna tidning; denne son av Norrland och Klara hälsar då och då på på redaktionen med nyskrivna dikter. En av hans senare diktsamlingar, ”Från Glesbygda” (Settern, 1976), är förresten Aktuellt upphov till. Förlaget tände på kombinationen av dikt och bild och beställde en hel diktbok av paret Helmer Grundström och Bert Olls (som brukar illustrera Grundström i Aktuellt). Helmer Grundström upplever vi väl också mest som glesbygdsdiktare och kärleksdiktare (se till exempel urvalet ”Ros och tröst”, LT 1976). Hans dikter utmärks av kärv kantighet och en innerlighet i skildringen av kärleken till naturen; de liknar inget annat.

Skogarnas röda guld” (LT 1978) är en prosabok, men berättelserna i den är fulla av samma slags poesi. Även i dem står den lappländska glesbygden i centrum, om man nu kan tala om centrum i ett författarskap helt ägnat den yttersta periferin. Själv tycker jag att Grundström är bättre i lyrikens korta och komprimerade form. Berättelserna blir också lite för ofta skrönor. Men flera av dem har styrka och ett djup som inte utmärker den folkliga skrönan. Bäst är i mitt tycke den gåtfulla berättelsen om lindormen.

* * *

Jag har, när jag påbörjade den här artikeln, läst om samtliga böcker jag har av Grundström. I fallet ”Skogarnas röda guld” skulle jag vilja tillägga följande kritiska anmärkning: Novellerna eller berättelserna i den har ofta starka och intresseväckande inledningar, men Grundström har påfallande ofta svårt att få till ett lika bra slut. Några av berättelserna är av det slaget att man nästan anar det som Gunnar Balgård i sin biografi visar: de har ursprungligen skrivits för Lektyr.

Diktsamlingen ”Ros och tröst” är alltså ett urval av tidigare publicerad kärlekspoesi. Den här dikten är till exempel från 1947:

I fjol

Skogen susade.
Bäcken brusade.
Månen gled mellan ny och nedan.
Grönt i liden.
Doft av siden.
Doft av flicka och nattviol.
Längesedan. Längesedan.
Längesedan. I fjol. I fjol.

Allt i den här antologin är inte lika välformulerat som ”I fjol”, men åtskilliga dikter är förvisso läsvärda. Det jag slås av vid omläsningen, gjord efter det jag har läst Balgårds biografiska bok, är att så många av de här kärleksdikterna – så typiskt för Grundströms eget liv – uttrycker ensamhet och saknad. Men man ska då veta, att ensamheten också till största delen var självvald. Långvariga och djupa (och krävande!) relationer var kanske inte Helmer Grundströms starkaste sida.

Flertalet av de böcker som publicerades sent i Helmer Grundströms liv (i ett fall postumt) var urvalsvolymer med tidigare publicerat material.

Parallellt med ”Ros och tröst” arbetade Grundström med en annan temaantologi, ”Träl och fri”, vars undertitel var ”Dikter om frihet i urval”. Den publicerades 1979 av Folket i Bild / Kulturfronts förlag Kulturfront. Tanken hos läsaren leds av titeln till uttalat politiska dikter, men det visar sig, att många av dikterna i det här urvalet har ett ganska allmänt befrielsetema, mer på det psykologiska planet; vissa dikters placering i den här temaantologin har jag rent av svårt att förstå. Inte heller tycker jag att de mer renodlat politiska dikterna som finns i samlingen, till exempel i avdelning III, hör till de bättre i Helmer Grundströms lyriska produktion.

Gamla fina ordstäv – ”Tala är silver men tiga är guld” respektive ”Bättre en fågel i handen än tio i skogen”, som Grundström publicerade i Aktuellt i politiken (s) återkommer i ”De vitnande benen på Gallo fjäll” (Cewe-förlaget, 1980) men nu med annan illustratör än Bert Olls, Lennart Jäger. Den här boken innehåller också andra dikter, som tidigare hade publicerats i Aktuellt i politiken (s): ”Guds vackra fåglar i skogen”, som är en variant av ”Fågelhot” och ”Föräldrarna på hemkörrgårn”.

Cewe-förlaget fanns i Bjästa, och en av dess specialiteter var provinsiell lyrik; förlaget gav till exempel ut Birger Normans dikter på ångermanländska. Också med Cewe-förlaget hade jag under min redaktörsperiod på Aktuellt i politiken (s) täta kontakter – jag recenserade både Normans diktsamlingar och åtskilligt annat. Hur som helst: det var väl inte särskilt förvånande, att Cewe-förlaget ville ge ut Grundström, som skrev om glesbygden och ofta på mål.

Det ovan nämnda materialet ur Aktuellt i politiken (s) är originaldikter från 1970-talet; i ”De vitnande benen på Gallo fjäll” finns få omtryck av tidigare publicerade dikter. Det betyder inte, att denna 1970-talspoesi allt igenom är bra. Jag vet inte om det är Cewe-förlagets dragning till provinsialism och dialekt och folkligt burleskeri eller någon förändring hos Grundström själv som gör, att flera av dikterna känns grova. Här finns bajshumor i ”Kråka hon bara kraxa” och ”Gåta” och en skabrös ton i ”Midsommarnatta” (som börjar ”Ta fitta / ta fitta / ta fitta å ta en mus. / Kamm håre / kamm håre / kamm håre å knäpp en lus.”) och i ”På renlevnadens stig”. Och så rymmer samlingen en räcka prosadikter – av mycket skiftande kvalitet. Flera av dem borde inte ha varit med i Helmer Grundströms allra sista diktsamling. Men ”Biskopens skärv” är inte så dum, och ”Ortstidningen eller skogsarbetarnas klockor” är politisk dikt långt över nivån på över den man finner i ”Träl och fri”.

Om Grundströms egna bidrag till den här boken är ojämna, avslutas den med två avsnitt som är desto bättre: Fotografen Sune Jonsson presenterar i en svit svart-vita bilder hemmet i Svanabyn, naturen i Grundströms hemtrakter och författarens miljö på Söder i Stockholm. Och så har Gunnar Balgård skrivit ett långt, fint efterord, ”Vi människor bor överallt”.

Så här skrev jag om den här boken i Aktuellt i politiken (s) mummer 16 1981 (17 september):

Grundström

Helmer GrundströmsDe vitnande benen på Gallo fjäll” (CEWE-POOL) innehåller både lyrik och små prosastycken, de senare ibland prosalyrik, ibland små berättelser. Grundströms styrka är inte prosan, men det finns undantag: ”Hon ljug”. Hans lyrik däremot, som ofta kretsar kring natur, människor, kärlek och andra lika ovanliga ting, kan ibland gripa hårt tag i en (även om boken också rymmer en och annan dikt som inte vittnar om tillräcklig självkritik). Inte utan stolthet konstaterar jag att några av de allra bästa dikterna i samlingen har varit publicerade i Aktuellt: ”Föräldrarna på hemkörrgårn”, ”Guds vackra fåglar i skogen” och ”Fyra små gossar”.

I en efterskrift presenterar Gunnar Balgård Helmer Grundströms författarskap. Sune Jonsson porträtterar honom i en fin foto-svit. Lennart Jägers blyertsteckningar kunde vi däremot ha varit utan.

* * *

Postumt publicerade Cewe-förlaget Helmer Grundströms allra sista (men av honom själv redigerade) diktsamling ”Mot höstkanten” (1991). Det rör sig genomgående om äldre dikter, hämtade till exempel ur tidningar och tidskrifter. Samlingen rymmer ett par fina minnesdikter, till Ulla Winblad respektive Helmer Osslund, tidigare publicerade i Stockholms-Tidningen 1944 respektive 1938, men också ett och annat som inte borde ha återpublicerats. Till samlingens disparata karaktär bidrar det i och för sig intressanta avslutande partiet, där man finner Grundströms tolkningar till svenska av några dikter av den norske proletärdiktaren Rudolf Nilsen och en dikt av hans landsman Sigbjørn Obstfelder.

Boken får dock ett plusvärde av Rune M Lindgrens efterskrift.

* * *

Helmer Grundström, med den rytmiska och rimmade och sångbara poesi som är hans kännemärke, har förstås också tonsatts och finns på skiva.

I Aktuellt i politiken (s) nummer 11 1975 (21 juni) skrev jag följande:

Helmer Grundström

Gunnar Enqvist skivdebuterar med LPn ”En äkta norrlänning” (Phonogram / Philips 6316 109, distribution GDC). Det är en trevlig och övertygande debut.

Huvuddelen av materialet är tonsatta dikter av Helmer Grundström (som Enqvist förresten har turnerat tillsammans med). Här finns paradnumret ”Langt nol i väla”. Men Enqvist själv har också gjort en rad utmärkta tonsättningar, till exempel av ”Gubben och gumsen”, ”Midsommarfesten” och ”Lilljänta från Heligfjäll” (”Det var den dag när solen sken / och skyn stod blå och hög. / När sommarns vackra fjäril flög / kring dina bruna ben”).

Ett par visor av en annan fin Norrlands-författare, Birger Vikström, finns där också. Och bland annat ”Nu vill jag sjunga” av Tor Bergner, ”en liten visa som Per och Lisa och jag förstår”.

Och så är det en rad Enqvist-tonsättningar av texter av den vitsige Hans Fällman. ”Vid kortlinjen”, en visa om fotboll (!), är till exempel hemskt rolig.

Att Enqvist kan skriva också text, visar han i ”Lillemans sommarnatt”, där han faktiskt låter lite som Harry Belafonte.

Han har inte någon tokig röst, förresten.

* * *

I Aktuellt i politiken (s) nummer 21 1980 (8 december) fanns följande recension, skriven av mig:

Visor

Ann-Kristin Hedmark och Gunnar Enqvist, som har gjort ABF-turnéer tillsammans, kommer ut med en gemensam LP, ”Var dag i visa och versch” (a disc BS 800902, distribution Brevskolan). De sjunger inte tillsammans; deras respektive material varvas. Ändå har det blivit en LP som fint hänger ihop. Vismaterialet kommer från så olika personer som Mikael Wiehe, Cornelis Vreeswijk, P O Enqvist, Tage Danielsson, Helmer Grundström, Olle Adolphson, Finn Zetterholm och Sonja Åkesson. Och ändå känns skivan homogen!

Av Gunnars låtar vill jag särskilt nämna Hans FällmansContainervalsen” (man hör en slinga av ”Gamla Nordsjön” i ena hörluren, men akta er vad sjölivet har förändrats!) och samme upphovsmans ”Julversch”. Helmer Grundström lyckas han också på ett ställe förvandla till country!

Ann-Kristins bästa nummer är Mikael Wiehes ”Victor Jara” och Sonja Åkessons ”Vaggsång”. Och så, framför allt, P O Enqvists hjärtskärande text till en gammal låt från Västerbotten, ”Malin Häggströms vaggvisa”. Redan den är värd pengarna för LPn.

I Aktuellt i politiken (s) nummer 3 1982 (11 februari) skrev jag på min personliga recensionsavdelning Spegeln om en LP med Tor Bergner på arbetarrörelsens eget (nu för länge sen nedlagda) skivbolag a disc:

Trubadurer

Broder TorTor Bergner – dyker då och då upp på Aktuellts redaktion som ett levande bevis på att traditionen från Klara fortfarande lever. Fastän det forna Klara icke är längre, och fastän många av bröderna är döda sedan länge.

Detta gamla poeternas Klara får nytt liv genom LPn “Broder Tor i S:ta Clara” (a disc BS 811001, distribution Brevskolan). Genom producenten Thorstein Bergmans kärleksfulla mapptext till gamla fotografier. Genom Tor Bergners talade introduktionstexter till visorna. Och sist och viktigast förstås genom Broder Tors tonsättningar (som han själv sjunger) av klarabröderna Emil Hagström, Helmer Grundström, Harald Forss, Willy Walfridsson, Birger Vikström och Nils Ferlin samt Tor Bergner själv. Bäst är Emil Hagströms “Till en målare”, Birger Vikströms “Nu vill jag sjunga” och Nils Ferlins “Stjärnorna kvittar det lika” och, ännu bättre, “Gammal visa” (”En skål, I bröder”). Olle Adolphson och Anders Dahl har arrangerat fint och medverkar dessutom på gitarr respektive fiol. Bergner själv tolkar sitt eget material utmärkt och tar sig ibland friheter à la den gamle Taube.

* * *

Jag är medveten om att det finns mer av Helmer Grundström på skiva, men det här de skivor jag tidigare har skrivit om.

* * *

Något också om böcker där Helmer Grundström presenteras.

I Aktuellt i politiken (s) nummer 20 1983 (1 december) uppmärksammade jag en bok av detta slag:

Hans Bing och Bert Olls är välkända för Aktuellts läsare, bland annat med porträtt av svenska visdiktare. I boken ”Våra visdiktare” (Bra Bok) hittar man mycket riktigt texter och teckningar, som tidigare har publicerats i Aktuellt, material kring Dan Andersson, Tor Bergner, Helmer Grundström med flera. De Aktuellt-läsare, som gillar Hans Bings och Bert Olls’ visdiktarporträtt ska absolut köpa ”Våra visdiktare”, som innehåller åtskilligt mer av det här slaget: porträtt i text och bild av 33 visdiktare, av vilka man oftast publicerar tre vistexter (varav en med noter) vardera. Här finns till exempel Hans AlfredsonsSov lilla Totte”, Carl AntonsOm maskros och tjärdoft”, Lasse DahlquistsDans på Brännö brygga”, Lars ForssellsSnurra min jord”, Alf HambesVisa i Molom”, Gabriel JönssonsFlicka från Backafall”, Evert TaubesSå skimrande var aldrig havet” och så vidare.

En fin presentation av klaraförfattarna, inklusive Helmer Grundström, finns i Lennart Bromanders (redaktör) ”Klarabohemernas bästa” (En bok för alla, 1985).

Bromander tecknar i en kort men mycket innehållsrik inledning bilden av det litterära Klara under decennierna från 1930 till 1960: av författarna som under längre eller kortare perioder umgicks, påverkade varandra och söp ihop när de hade råd, av café- och krogmiljöerna samt lyorna/hyresrummen, av de många tidningsredaktionerna i området, som mot kontant betalning (viktigt!) var beredda att köpa ett par dikter, en novell eller något annat manus. I och kring Klara fanns på den tiden en hel mängd dagstidningar (som också hade litterära helgbilagor), fackförbundstidningar och, inte minst, gamla Folket i Bild som varje vecka publicerade dikter, noveller och artiklar med litterär ådra.

Centralfiguren i bohemlivet i Klara var Nils Ferlin. Men i kretsen ingick också mängder av både äldre och yngre författare, flertalet av dem poeter, några också prosaförfattare: Victor Arendorff, Erik Asklund, Tor Bergner, Harald Forss, Emil Hagström, Gösta Höglund, Magda Lagerman, Erik Nyhlén, Gösta Pettersson, Ester Sjöblom, Willy Walfridsson (den ende renodlade prosaisten), Birger Vikström. Och så Helmer Grundström.

Grundström fick en mycket framträdande plats i den här antologin, och ”Klarabohemernas bästa” kom utan tvekan att spela en betydelsefull roll för ett förnyat publikintresse för hans författarskap.

Om Helmer Grundström skriver Bromander:

”Redan i debutdiktsamlingen ”Skum” 1929 dominerar de norrländska motiven och i den långa rad av diktsamlingar, som Helmer Grundström givit ut under mer än femtio år som diktare står ofta fattiga, hunsade ödemarksmänniskor i centrum omgivna av karg, oförsonlig men mäktig och suverän natur. Men Grundströms diktartemperament bryter på ett fruktbart sätt mot hans hårda erfarenheter. Som versmakare är han en ljuslynt melodiker, mer än någon annan av Klara-poeterna en Frödings efterföljare. Hans rytmkänsla och musikalitet hör till de mest virtuosa här i landet, och ingen kan förvåna sig över att många trubadurer lockats av Grundströms dikter – ofta är de så till den grad sångbara, att någon tonsättning knappast behövs. Sin kluvenhet mellan Norrland och Stockholm lyckades Helmer Grundström så småningom föra till harmoni genom att under sommarhalvåret vara bosatt i Svanavattnet och resten av året i Stockholm.”

Det urval av Grundström-texter som finns i boken gör författaren full rättvisa. Novellen ”Långe Jims munspel” ur ”Polisen gör chock” (Bonniers, 1933), som jag tidigare inte hade läst, är till exempel ett exempel på Grundströms prosa när den är som bäst. Detsamma gäller ”Mot höst” ur den ovan behandlade ”Skogarnas röda guld” (LT, 1978).

I lyrikurvalet saknas i och för sig de två paradnummer jag inleder den här artikeln med, men det som finns där är gott nog.

Urvalet inleds med en riktigt bra politisk dikt från Helmer Grundströms radikala ungdom, ”De trasiga ledens sång”, som fanns i debutboken ”Skum” (Tidens förlag, 1929). Bindningen till Lappmarken, som sedan kom att löpa genom hela Grundströms lyriska produktion, fanns också redan från början, till exempel i ”Jag skall komma tillbaka”, som ingick i ”Här nere på jorden” (Tidens förlag, 1931).

Som sig bör ligger sedan tyngdpunkten i lyrikurvalet på Grundströms böcker från sent 1930-tal (med början i genombrottsboken ”Detta är mitt land”, Norstedts, 1939) och tidigt 1940-tal. Ett par femtiotalsdikter finns också återgivna.

Lennart Bromanders ”Klarabohemernas bästa” duger alltså gott som en första introduktion till Helmer Grundströms författarskap.

* * *

Det finns ett Helmer Grundström-sällskap. För den som är intresserad finns en länk till dess hemsida här.

20 kommentarer

 1. Hej Enn,
  du vet förstås att Gunnar Enqvist (som du nämner uppskattande) för ett par år sen kom med en CD, ”Dunet och blyet”, där han sjunger ett stort antal egenhändigt tonsatta dikter av Helmer Grundström. Och att LP:n ”Langt nol i väla” med HG, Thorstein Bergman och Tor Bergner från 1974 nu finns på CD, rykande färsk.

  Comment by HO — 2007 08 21 16:08 #

 2. Till Hans O Alfredsson: Den gamla LPn har jag men har aldrig skrivit om. Kanske gör jag det senare, som en komplettering. Den finns inne i stan just nu.

  Gunnar Enqvists CD har jag däremot inte. Men jag kommer nog att skaffa den.

  Den text jag nu la ut var – som du väl har kunnat konstatera – en blandning av nyläsning (framför allt av Balgårds bok), omläsning och återpublicering.

  Comment by Enn Kokk — 2007 08 21 18:13 #

 3. Hej igen Enn (och annan, höll jag på att skriva),
  det har ju också kommit ut flera böcker med prosa och lyrik av HG de allra senaste åren; ett mycket fylligt urval dikter: ”Det är nog” (Kvints förlag), en samling noveller: ”Det skriker i skogen” (H:ström Text & Kultur), och 33 texter som visar att HG var en driven reporter/kulturjournalist: ”Skogens talan” (Ord & visor).

  Comment by HO — 2007 08 21 20:57 #

 4. Hej igen, Enn, till din fullödiga presentation av Helmer G finns verkligen inte mycket att lägga. Att hans produktion var minst sagt ojämn är inte för mycket sagt och du har naturligtvis helt rätt i att en del av det han skrev egentligen aldrig borde getts ut. Gäller särskilt en del av de allra sista samlingarna som andas hoprafs lång väg.
  Roligt att du nämner Ingvar Wahlén. Till hans meriter bör också läggas romanen ”Gänget” som hör till de läsupplevelser som – faktiskt – berört mig mest. Hur stor läsekrets den nådde är mig obekant men som skönlitterär skildring av pennalism inom det militära är den långt överlägsen Jan Fridegårds betydligt mer kända ”Äran och hjältarna”.
  En annan som du nämner i förbifarten, min gamle VF-kollega Hans Fällman, är förresten också värd att lyftas fram för en större publik. Som dagsversförfattare är han ofta i jämnhöjd med både Dagermans och Alf H:s klass även om han håller till mer i skymúndan för rikspubliken genom att ”bara” publicera sig i Västerbottens-Kuriren.

  Comment by Mats Rosin — 2007 08 22 10:04 #

 5. Till Mats Rosin: Det känns meningsfullt att då och då ställa samman en längre artikel om författare man har följt länge. Helmer Grundström har jag ju också träffat och publicerat, och så har jag, lite grann, varit upphov till en av hans böcker. Just det sista framgår inte av Gunnar Balgårds annars mycket detaljrika och välskrivna biografi, så det var det som konkret utlöste skrivlusten.

  Ingvar Wahlén, som var förläggaren, hade jag viss kontakt med, men jag kände honom inte personligen. Romanen ”Gänget” har jag tyvärr inte läst.

  Och Hans Fällman – som ju här kom in mer indirekt, genom att förekomma på skivor där också Grundström förekommer – vet jag egentligen inget om; jag har ju aldrig bott i den region där VF och VK utkommer. Men naturligtvis väcker det du skriver nyfikenhet. Hade jag i dag tillgång till en tidskrift, skulle jag naturligtvis kolla upp honom närmare och också fundera över om jag kunde använda honom på det ena eller det andra sättet. Redaktörsreflexerna sitter kvar i ryggmärgen…

  Comment by Enn Kokk — 2007 08 22 10:57 #

 6. Enn, det är en fin sammanställning du gjort över Helmer Grundströms författarskap. Man får nästan tårar i ögonen av nostalgiska känslor… av exemplen du ger på språkmål och uttrycksätt som är så starkt förknippat med södra Lappland och Ångermanland. Här är förvisso, som du är är inne på, också Birger Normans dikter på ångermanländska värda att lyftas fram. I Norge har man förstått att ta vara på de fokliga idiomen. Kulturpengar styrs medvetet för att vårda den nationella skatten som finns inom de folkliga målen, men hur är det i Sverige? Kommer framtida generationer läsare kunna tillgodogöra sig de speciella valörer som finns i de regionala folkspråken?

  Även delar av det rikssvenska språket tappar terräng… En lärare som har arbetat som lärare i svenska på högstadiet sedan 1979 beskriver så här sina elever i Fokus 17-24/8 2007:
  – För bara tio år sedan njöt de av att läsa ”Röda rummet”, barnen tyckte det var fantastiskt med de målande orden. I dag kan de inte ta till sig vad det står; de kan inte se skönheten i språket.

  Vem vårdar egentligen ”kulturarvet”? Knappast den svenska skolan. Och våra landsting? Känner de något ansvar för de regionala språken? Kanske får vi vädja till EU-byråkraterna? Och hoppas att man i Bryssel kan gå förbi oförstående nationella instanser och stödja det lokala?… Precis som man gjort med tornedalsfinskan och samernas språk- och kulturyttringar..

  Comment by Anders Thunberg — 2007 08 22 18:23 #

 7. Det var intressant att ta del av din blogg om Helmer Grundström. De sista böckerna av honom på Cewe-förlaget och Settern tycker jag är direkt dåliga och jag önskar att de ej kommit ut. De ger en felaktig bild av HG som författare. Det är riktigt att mycket av det som han skrev ej borde ha tryckts. Helmer Grundström skrev bortåt 1000 noveller, de flesta dåliga, ja riktigt dåliga. Dessutom sålde han samma novell till flera tidningar, ibland ändrade han bara rubriken.
  Men bland de här novellerna finns ett tjugotal som är riktiga pärlor. De finns samlade i en antologi ”Det skriker i skogen” med introduktion av Gunnar Balgård, Bokförlaget h:ström-Text & Kultur. Det är en bra introduktion till det landskap som är Helmer Grundströms. En fin sammanställning av HG:s lyrik är ”Det är nog” med förord och utval av Lennart Frick på Kvints förlag. Jag sänder över novellerna och cd-skivan ”Langt nol i väla”.
  Lars Grundström

  Comment by Lars Grundström — 2007 08 23 16:09 #

 8. Till Lars Grundström: Jag antar att du är Helmer Grundströms son, Lars – roligt att på det här sättet få kontakt med dig. Intressant också att kunna notera, att du i viktiga avseenden tycks vara ense med mig i min bedömning av din fars författarskap.

  Jag är naturligtvis tacksam för att få boken och CDn. Sänd dem i så fall på min sommaradress, Enn Kokk, Håkanssonsgatan 26-28, 742 41 ÖREGRUND. (Har du redan sänt dem till min uppsalaadress, Idrottsgatan 12 nb, 753 35 UPPSALA, gör det inget – jag har eftersändning.)

  Comment by Enn Kokk — 2007 08 23 17:49 #

 9. Hej

  Precis som många andra vill jag bara tacka dig Enn för din fullödiga presentation av Helmer G och Gunnar Balgårds biografi. Jag har ju skrivit om den tidigare på din blogg, men vill också tipsa om att Gunnar Enqvist har gjort ännu en inspelning, som kom ut i vintras, med stöd av bl a ABF i Västerbotten, Medlefors fhsk, Dorotea och Skelleftå kommun. Skivan heter ”Dunet & Blyet – Helmer Grundström in memoriam”. Jag skickar dig ex och andra intresserade kan beställa den via ABF Västerbotten, 090 – 71 16 18, eller: info.vasterbotten@abf.se
  mvh Tomas

  Comment by Tomas Wennström — 2007 08 24 11:57 #

 10. Till Tomas Wennström: Tack! Med den bok och den CD Helmers son Lars har lovat mig lutar det åt ytterligare en Helmer Grundström-artikel fram över.

  Comment by Enn Kokk — 2007 08 24 12:12 #

 11. Lätt rodnande över kollega Mats Rosins beröm vill jag bara för din och andras fortbildning hänvisa till webbsidan homepage.calypso.net/~ci-10301/

  Den går också att hitta genom att googla på min signatur, Hansch. Tyvärr är den inte uppdaterad till dags dato pga pågående flyttning. Mina alster återfinns normalt varje lördag på VK:s kultursida.

  Där finns det mesta jag skrivit sedan en mångordig början omkring 1971, bl.a. en pdf med den bok jag gav ut på 1990-talet.

  Comment by Hans Fällman — 2007 10 24 13:59 #

 12. Jag fann nyligen två ”Lappmarks-dikter” av Helmer Grundström från 1939.
  Inte för att det var fråga om några höjdpunkter i hans produktion, men för att ”fyndplatsen” var tidskriften U.P.A. En tidskrift som torde vara omöjlig att få tag i – utom möjligen på något enstaka forskningsbibliotek.

  HÄSTAFFÄRER

  Han lurade av oss Blacken;
  han pinte den.
  Herrstyv var han i nacken.
  Jo men!

  Han lovade akta hästen.
  Med hugg och slag
  hetsades den. Förresten
  stöp den en dag.

  Han kommer i höst. Då bröder,
  blänker det stål.
  Då sticker vi honom döder.
  Skål!

  UPPE HOS HENRIKS

  Skarsnön gnistrar hård
  omkring Henriks gård.
  Natt. Och ny.
  Här är vägen kort till hat och kiv,
  till dråp och kniv.
  Och lång till by.

  U.P.A. ”Tidskrift för 1 krona” gavs ut i december 1939 av krets bohemer kring Nils Ferlin på ”Mona Lisa”, en konstnärskrog på Vasagatan 7 i Stockholm och som hade en kort saga. Det kom bara ut ett nummer. Den ansvarige utgivaren Nils Ferlin
  skrev så här i förordet till det första och enda numret:

  ”Tidskriften U.P.A. fyller ingen mission i världen. Vi har gett ut den ändå – eftersom vi började med den och eftersom folk påstod att den inte skulle komma ut alls. Sålunda är det möjligen en oppositionstidning. Emellertid opponerar vi oss mot en del andra saker också. Exempelvis tidens ansikte, vilket vår värderade broder Ragnar Holmström försökt fotografera. Tidningen önskar den kunde tillägga någonting eller retuschera, men hur skulle det tillgå och vad skulle det tjäna till? Tidens ansikte är bedrövligt, sminket har fallit av. * Vi har kallat vår tidning för U.P.A emedan vi anser att namnet är aktuellt. Familjärt kan vi ju säga Upa.
  Förlusten tillfaller fattiga konstnärer, främst redigörerna, herrarna Noj Benkow, Gösta Bjelkebo, Birger Lindberg samt Nils Ferlin. Den kommer inte att redovisas i radio. * Samtliga bidragsgivare tackar vi på det hjärligaste!

  ANSVARIGE UTGIVAREN

  Nästa nummer utkommer när och om det passar.

  Utgiven av Fören. Frikonst. Ansv. utg. Nils Ferlin

  Bland de medverkande i första och sista numret av
  U.P.A. var:

  Ragnar Holmström
  Noj Benkow
  Stina Aronson
  Birger Lindberg
  Magda Harteveld
  Eiler Wangel
  Ann Margret Dahlquist
  Uno Eng
  Harald Beijer
  Nils Magnus Folcke
  Olof StrandbergJörgen Block
  Carl Emil Englund
  Helmer Grundström
  Per Andreas Lanstad
  T. S. Eliot (övers Caleb J Anderson och Karl Vennberg)
  Jaroslav Hasek
  Johannes Edfeldt (introduktion)
  Nils H Johnson
  Sekel Nordenstrand
  Einar Molin
  Vilhelm Moberg
  Ruben Nilsson
  Börje Veslén

  Comment by Anders Thunberg — 2007 12 14 2:50 #

 13. Till Anders Thunberg: Jätteintressant – inte minst det du skriver om U.P.A.

  Bland medarbetarna finns sådana som inte heller jag minns eller tror mig ha hört talas om, men jag slås samtidigt av att namnlistan upptar författare, som faktiskt långt senare var kända och respekterade, ett par av dem – Johannes Edfeldt och Vilhelm Moberg – väl än i dag.

  Men där finns också författare som en gång i tiden hörde till de lästa och uppskattade – och som nog skulle hålla för ett eller annnat omtryck än i dag: Ragnar Holmström, Stina Aronson, Uno Eng, Harald Beijer, Carl-Emil Englund med flera. Nog finns det i deras produktion sådant som vore värt att trycka om i pocket, i en serie arbetarberättare av typen Folket i Bild, rent av i – i några fall – i en serie av minor classic-typ…

  Comment by Enn Kokk — 2007 12 14 11:10 #

 14. Den första dikten kan jag på sittande fot inte erinra mej att jag har sett i någon av Helmers böcker, men man glömmer ju så förtvivlat lätt och fort. Den andra däremot ingår i diktsamlingen Från myr och mo (1943) och har tryckts om i ett par urvalsvolymer. I bokform heter den Långt från by. Och skarsnön ”glittrar”.

  Comment by HO — 2007 12 14 12:00 #

 15. Om att inte få Nobelpriset

  Nu har proffsen bland gratisätarna i division ett åter samlats till nobelfest. Undrar om några av gästerna läst Doris Lessings 8 sidor ”Om att inte få nobelpriset”. Hade de gjort det hade de nog satt dillbakad hälleflundra och den färserade tuppen i halsen. Kanske t o m den ytliga tv4:s Steffo Törnquist, Bengt Magnusson och hans glitterbrudar hade tänkt till i all sin uppblåsthet och sitt perverterade intresse för champagne, diadem, klänningar och ordnar om de ägnat några minuter åt att läsa Lessings desperata försök att väcka de rika i sina kokonger om armodet i världen.
  Om att inte få nobelpriset handlar om de fattiga, de utblottade i Afrika. De som aldrig kommer att få nobelpriset. Om läshungrande unga som inte har böcker, inte lärare eller en skola att vara i. Ibland finns en svart tavla som de fått från missionsstationen men det fattas kritor. Lessing skriver om barfotalärare som undervisar utomhus och ritar bokstäverna i den yrande och torra sanden.
  Mediatan, som Mari Pia Boethius kallar den samlade proffstyckareliten i mediavärlden, har gått i nobelspinn. Allt detta tröttsamma tjat om klänningar och att det är helt naturligt att en galablåsa får kosta hundra tusen kronor. Hela spektaklet blir så motbjudande när tankarna går till Lessings allvar och engagemang. Vad är det för sorts människor på redaktionerna som totalt omedvetet vänder ut och in på gratisätarnas utstyrsel? Vad lär de sig på journalisthögskolorna? Det är en så motbjudande ton, så inställsam och beundrande för den dekadanta överheten. ”Magdalena Ribbing” ligger som ett filter över hela
  rapporteringen.
  Inte nog med Riksmediatan utan den lokala ska inte vara sämre. Redan före den nobla festen utlyste Radio Väst en tävling om vem som kan gissa färgen på Drottningens nobelblåsa. Dagen efter fortsätter tramset om klänningar och utstyrsel. En lokal designer kopplas in och en lyssnare i Trollhättan som gissat rätt färg får choklad och lite glitter från skattebetalarna via Radio Väst. Timmar ägnas åt detta ohöljda trams.
  Om Sveriges Småbrukare sänder ett pressmeddelande om varför vi inte vill ha genmanipulerade grödor och livsmedel eller gör en demonstration mot GMO-raps på ett fält i Västergötland möts detta med en gäspning från Mediatan. Medierna har överhuvudtaget slutat att föra de utsattas talan som de gjorde för ett antal år sedan. Många journalister har med andra ord blivit alldeles förskräckligt fäiga och tävlar om att vara ”maktens pipor” som Jan Myrdal kallar dem.
  Rune Lanestrand
  http://www.smabrukaren.se

  Comment by Rune Lanestrand — 2007 12 15 9:20 #

 16. Till Rune Lanestrand: Jag har själv skrivit om Lessing – se ovan under Kulturspegeln, Prosa & poesi.

  Min hustru reagerade förresten med samma entusiasm som du visar inför ”Om att inte få nobelpriset”.

  Comment by Enn Kokk — 2007 12 15 19:55 #

 17. Hej. vill bara tacka för en underbar redovisning av vad som kanske snart är glömda stora män. Jag är den sista sonen till Bert Olls och vill bara säga att jag uppskattar den tid och möda som du har lagt ner på detta. :) Dessvärre måste jag medela att den ev sista klara bohemen går mot sitt slut. Vid skrift så lever han fortfarande men har drabbats av flera strokes och fått amputera ett ben. Han verkar dessvärre nu ha ”försvunnit” från oss i senilitet. Hoppas detta når författaren i fråga Mvh Jonatan Olls

  Comment by Jonatan Olls — 2011 01 18 12:52 #

 18. Sent omsider hittar jag denna underbara sammanfattning om Helmer Grundströms författarskap. Inspirerande läsning!

  Ett stort och varmt TACK!

  Comment by Anita Berglund — 2011 05 18 12:23 #

 19. Till Anita Berglund: Tack! Som du kanske har sett bland de många kommentarerna, har jag också fått erkännande av Helmer Grundströms son Lars, som har sänt en del mateial till mig som erkänsla.

  Jag ser på din blogg att du bor i Ångermanland. Själv är jag uppvuxen i grannlandskapet Medelpad men har vistats en hel del också i ditt landskap. Bland mina regelbundna läsare och kommentatorer finns många med ångermanländsk bakgrund.

  Comment by Enn Kokk — 2011 05 18 12:40 #

 20. Hej!

  Jag hittade hit av en ren slump i min egna släktträd-forskning. Min far som heter Kurt Lennart Grundström (lever än idag, dock dålig kontakt för tillfället) samt hans mor Anita Grundström som min familj finner rötter till Helmer Grundström, men på vilket sätt framkommer det aldrig. Uppmärksammar en viss ”tabu” kring min farmor’s flytt till Stockholm från närliggande Svanabyn (kan vara helt vilse här?). Kort därefter Anita flyttade till Stockholm orkade hon ej med min far som hamnade på olika fosterfamiljer. Då en av mina systrar har omförsörjt släktforskingen i stort alldeles själv kan jag inte tillägga mer här.
  Jag hoppas att någon vet något mer kring Helmer’s systrar och kanske om min farmor Anita Grundström (som avled i Hässelby Gård, förort i Stockholm). Ni är i vilket fall som helst välkommen att kontakta mig eller min syster som tidigare hållt i detta. Ett stort tack till er som håller sidan vid liv, mycket inspirerande. Mvh, Pontus Grundström

  Comment by Pontus Grundström — 2013 04 05 16:13 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^