Kvinnosånger

Jag har, på Spegeln i Aktuellt i politiken (s) nummer 10 1978 (1 juni), skrivit om LPn

Kvinnokultur

Sånger och musik från kvinnokulturfestivalen i gamla riksdagshuset finns nu på skiva: ”Kvinnokulturfestivalen# (Silence SRS 4647. SAMdistribution). Den här LPn dokumenterar att det finns en musikalisk kvinnokultur (om nu någon trodde något annat) och att den har både bredd och toppar.

Likväl är inte ”Kvinnokulturfestivalen” någon helgjutet bra skiva. Röda bönor och andra som medverkar har gjort bättre ifrån sig när de har fått jobba fram en hel, sammanhängande och medvetet planerad egen skiva. Nu är det så uppenbart att proffsen (Monica Törnell, Lena Granhagen med flera) är bäst. Och det var kanske inte meningen med skrivan?

* * *

Bildtext: På skivan från kvinnofestivalen i gamla riksdagshuset medverkar Rut Hermansson, Eva Blomquist och Sabina Kristensen, Frankie Armstrong, Monika Lundin, Marie Selander, Gunnel Dahlberg, Margareta Brodin, Elise Einarsdotter, Katarina Fritzén, Inger Jonsson-Smith, Lena Granhagen, Andra Bullar, Lavs, Ulla Bendrik-Johansson, Turid Lundqvist, Margareta Söderberg, Monica Törnell, Cyndee Peters och Röda bönor.

* * *

Strax innan jag för gott lämnade mitt medarbetarskap i Aktuellt i politiken (s) och avdelningen Spegeln därmed las ner, skrev jag, i nummer 8 1984 (26 april) om en 1983 utgiven kvinnosångbok, redigerad av Kjerstin Norén:

Kvinnosångboken” (Hammarström & Åberg), sammanställd av Kjerstin Norén, är en fin sångbok inte minst genom sin bredd och sitt okonventionella urval. Den börjar med Carl Michael BellmansGlimmande nymf” och Erik Axel KarlfeldtsJungfru Maria”. Här finns Louise Waldéns (Röda bönor) ”Historisk tango”, Leif NylénsTörnrosa” och gamla ”Gubben och gumman”. Här finns sånger av Elisabet Hermodsson, Tant Strul, Turid Lundqvist, Susanne Osten, Monica Törnell, Trille, Margareta Garpe, Marie Bergman och, inte minst, Bo Granhammars underbara text till en Emil Norlander-revy, ”Kata Dalström”. Boken innehåller genomgående noter till texterna.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^