Lär av historien

”Lär av historien” finns på KFMLr-LPn ”Internationalen och andra revolutionära arbetarsånger” (Proletärkultur PROLP 171, 1973). Sjunger gör KFML(r)s sånggrupp Knutna Nävar, som också har skrivit texten.

Stora delar av Knutna Nävar var, före omvändelsen, med i
gruppen Love Explosion, som slog igenom på en av gärdesfestivalerna. Udden i texten är riktad mot det kineskommunistiska KFML, det som sen blev SKP
(Sveriges kommunistiska parti). Musiken är lånad från ”Proud Mary” av John Fogerty i Creedence Clearwater Revival.

LÄR AV HISTORIEN

Svensk text: Knutna Nävar, 1973
Musik och amerikansk originaltext: John Fogerty (”Proud Mary”), 1968

(Tal:) 1970 svepte en våg av vilda strejker över Sverige. Arbetarklassen gick spontant till kamp för högre lön, bättre arbetsvillkor. Detta blottade bristerna i det gamla KFML. Många i ledande ställning ville tona ner propagandan för revolutionen. De föll av för det spontana, det omedvetna, i arbetarnas kamp. KFML splittrades i en småborgerlig och en revolutionär del. Inom KFML(r), där (r) står för ”revolutionärerna”, inser man att det är kommunisters uppgift att lyfta, förvandla, den omedvetna och spontana kampen till en medveten organiserad kamp för revolutionen. Vi inom KFML(r) ser inte splittringen som någonting dåligt i sig. Tvärt om, splittringen var bra och nödvändig för att kunna ena arbetarklassen på revolutionär grund. Precis som SKP stärktes under Stalin, precis som KKP stärktes under Mao Tse-Tung genom kampen mot högeravvikelser, precis så kommer dagens svenska revolutionära rörelse att stärkas genom kampen mot det småborgerliga inflytandet.
Det lär oss historien.

(Tal:) Därför har vi skrivit den här sången.

När klasskampen flammade upp
och ropet ”Vild strejk!” spontant bröt fram,
började förbundets ledning att vackla
och kackla om reformer likt yra höns.
Skrivbordsradikaler
blir rädda då klasskampen skärps.
Det lär oss, lär oss, lär oss, lär oss historien.

Vi läste Lenin och Stalin
och angrep akademikernas reformism.
Vi valde den skoningslösa kampens väg
och enhet på arbetarklassens grund.
Vi handlade som kommunister
skall göra när klasskampen skärps.
Vi lärde, lärde, lärde, lärde, lärde av historien.

Nu sedan vi gjort oss kvitt
småborgarna i sosse-KFML
kan vi kommunister börja bygga partiet,
som är vår historiska uppgift och plikt.
Småborgarrevisionister
kan aldrig bygga partiet.
Det lär oss, lär oss, lär oss, lär oss, lär oss historien.
Splittringen var en bra sak.
Det rensade bort dem som hindrade
förbundets politiska utveckling.
Vi står starkare i dag än nånsin förr.
Förbundet stärks av kampen
mot högeravvikelser.
Det lär oss, lär oss, lär oss, lär oss, lär oss historien.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^