Semitjov, Eugen: Allan Kämpe

Jag har alltid varit serie-fan. När Eugen Semitjov (1923-1987) blott 19 år gammal skapade sin äventyrsserie ”Allan Kämpe” – den publicerades först i Veckans Serier 1942-1943 – var jag både för liten och fanns dessutom fortfarande inte i Sverige.

Det socialdemokratiska partiorganet Morgon-Tidningen, före detta Social-Demokraten, började publicera den dagligen i strip-form från och med 1945, men det var inte där jag kom i kontakt med ”Allan Kämpe”.

Min familj – estniska flyktingar – bosatte sig försommaren 1945 i Juniskär, i dåvarande Njurunda kommun söder om Sundsvall. Vi bodde på nedervåningen till ett hus som ägdes av den unge muraren Kjell Nordin, då som livet ut fackföreningsman och socialdemokrat. Den lokala tidning han prenumererade på var socialdemokratiska Nya Samhället, senare omdöpt till Dagbladet. Själva prenumererade vi på Stockholms-Tidningen, som på den tiden hade en sida på estniska, men min läshungriga mamma och snart även jag började också dagligen läsa Kjells exemplar av Nya Samhället.

Och på seriesidan där dök – jag vet inte exakt när – också ”Allan Kämpe” upp. Det här var en på den tiden mycket populär äventyrsserie, lite i ”Blixt Gordons” anda skulle man väl kunna säga. Populariteten bekräftas av att ”Allan Kämpe” också publicerades i Rekord-Magasinet, en veckotidning med sport och äventyr som huvudingredienser. ”Allan Kämpe”, som lästes inte minst av många ungdomar, gick i Rekord-Magasinet åren 1944-1950.

Det är nu inte mycket av det detaljerade innehållet jag längre minns, men jag minns huvudfigurerna: Hjälten heter alltså Allan Kämpe. Som sig bör – så var det i många av tidens äventyrsserier – hade han vid sin sida en kvinna, fästmön Eva Larsen. De här båda arbetade för en global organisation, Hjärntrusten, som kämpade för världsfreden och följaktligen mot våldet men också mot naturkatastrofer.

Hjärntrusten, en grupp superintelligenta vetenskapsmän med en man vid namn Volkow i speten, hade sitt högkvarter mitt i Nordpolens isvidder.

”Allan Kämpe” har funnits i några för länge sedan utgångna album från slutet av 1940-talet och början av 1950-talet, men sedan har serien återpublicerats sparsamt. I familjens serieförråd bör den finnas i två olika serietidningar, som jag vet att jag har köpt.

Dels gick den 1962-1963 i ”SerieNytt”.

Dels gick avsnittet ”Attack mot Nordpolen” från 1948 åren 1971 och 1972 i tidningen Serie-Pressen. Det var en höjdartidning, uppenbarligen alltför bra för denna världen: kvalitetsserier där man i urvalet bortsåg från genrer; man måste alltså vara serie-fan för att gilla den. Tyvärr hade den, åtminstone till att börja med, också fel format för butikernas tidningsställ.

Jag skulle varmt välkomna en nyutgivning i album-form av samtliga avsnitt av ”Allan Kämpe”. Den här serien måste ju vid det här laget ha en helt ny marknad – rimligen är det mest bara äldre personer som jag som minns den här svenska originalserien.

Den såldes också till flera andra länder. I Norge hette den förresten ”Kjempe-Knut”.

* * *

Tillägg den 23 september 2009:

För en tid sen skrev jag om Eugen Semitjovs rymd- och äventyrsserie ”Allan Kämpe”. Jag fick då några kommentarer från Urban Sjölander, som har forna knytningar till Öregrund och som ni då och då möter här på min blogg. Trots att han bor i Uppsala och förr alltså fanns i Öregrund, kände jag honom inte, visste inte heller att hans hustru driver en antikvitetsaffär, Två Sekel, på Kungsängsgatan i Uppsala.

Urban erbjöd mig att få ett nummer av serietidningen Allan Kämpe – det fanns en sådan tidning under det tidiga 1960-talet. Trots att jag alltid har varit serie-fan, missade jag den under dess korta tillvaro. Så jag tackade förstås tacksamt ja, och i dag var jag in på Två Sekel, träffade Urban och hämtade tidningen.

Det rörde sig om nummer 2 1962, som visade sig vara en tjock tidning i stort format, med serien i svart-vitt och så omslag i fyrfärg. Utgivare var Formatic Press. Tyvärr gavs Allan Kämpe ut bara under åren 1962-1963, med sammanlagt åtta nummer.

Det visar sig, när jag nu läser det nummer jag har fått av Urban, att min minnesbild av ”Allan Kämpe” som en spännande och vältecknad serie stämmer med verkligheten. Semitjovs tecknarstil är realistisk. Hans Allan Kämpe liknar hjältarna i många tidiga äventyrsserier, röker också pipa som till exempel Rip Kirby.

Själv mindes jag den främst som rymdserie, lite släkt med ”Blixt Gordon”, men det här numret av Allan Kämpe inleds med några avsnitt som mer påminner om äventyrsserierna från förr. ”Riddaren från Ringwald” är en historia om smuggling i spökskepnad mellan Tyskland och Frankrike, över Rhen. Och ”Den osynliga kvadraten” innehåller visserligen flygäventyr men inte i rymdskepp.

Större delen av tidningen upptas dock av rymdäventyr, om den av bröderna Sundberg konstruerade elektroraketen. I det första, inledande avsnittet genomför Allan Kämpe och hans Eva en råddningsaktion på månen. När sedan bröderna Sundberg har fått möjlighet att utveckla sin rymdfarkost genom att knytas till Hjärntrusten på Nordpolen, kommer det mer vidlyftiga och ännu mer spännande rymdäventyret. Färden ska gå till Mars men olika omständigheter som jag förbigår för att inte stöta mig med naturvetare och astronomer gör, att våra vänner är nära att krascha på Jupiter. På asteroiden Pallas möter de ett lilliputfolk, så litet att man kan se deras rymdskepp men inte dem själva. Och på Jupiters måne Callisto möter dem en utdöd civilisation, dock förmögen att på teknisk väg för besökarna berätta om sitt öde.

Jag upprepar: Varför ges inte ”Allan Kämpe” ut på nytt, till exempel i albumform eller i en serietidning med flera av gamla tiders äventyrsserier?

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^