Barn- och ungdomsklassiker från KFs olika förlag

På ordfestivalen i Östhammar fanns ett bokbord, där man kunde köpa böcker för en spottstyver. Jag köpte ett exemplar av Edith NesbitsSnällvillarna”, som 1981 utgavs i AWE/Gebers serie SAGAs berömda böcker. Av Nesbit äger jag tidigare ”Huset Ardens gåta” (Klassikerförlaget, 1998); av henne har jag också läst till exempel ”Den underbara trädgården”.

De här böckerna är exempel på den enorma, fullständigt fantastiska skatt av barn och ungdomsklassiker, som numera förvaltas av det KF-ägda Rabén & Sjögren. Flera av de i KF-koncernen ingående förlagen har mycket riktigt haft egna serier av barn- och ungdomsklassiker. Barnbiblioteket SAGA är min generation (och flera andra) uppvuxna med. AWE/Gebers har följt upp med SAGAs berömda böcker. Norstedts har haft pocketutgivning av äventyrsklassiker, som har slukats av generationer uppväxande. Tiden hade en fin serie ungdomsklassiker. Rabén & Sjögren har i sin backlist en skattkammare av sådant som i dag måste betraktas som barn- och ungdomsklassiker. Rabén & Sjögren köpte också Niloé, som sen uppgick i Klassikerförlaget.

Av allt detta återstår i dag en rännil, benämnd Rabén & Sjögrens klassiker. Namnet spelar naturligtvis ingen roll, men varför ingår bara några ynkliga titlar av allt det som KF-förlagen har gett ut i genren i den här serien? Det är som om man vore rädd för klassikerstämpeln: Vid den senaste utgivningen av L M (Lucy Maud) MontgomerysAnne på Grönkulla” ingick böckerna inte längre i klassikerserien utan i Rabén & Sjögrens ordinarie utgivning.

Och när klassiker numera utges, är det för det mesta i starkt förkortad, bearbetad och moderniserad form. Jobbet – à la gamla barnbiblioteket SAGA – görs utmärkt av Maj Bylock. Men man önskar, att barn- och ungdomsklassikerna utgavs också i större format, för all del språkligt moderniserade och i somliga fall kanske också förkortade, alltså för mer läsvana barn och ungdomar (och vuxna som är funtade som jag).

Det finns titlar att ta av. Jag har under en längre tid förtecknat lämpliga böcker, som finns i KF-förlagens gömmor, och jag gör här en första redovisning. (Jag för sedan över texten till Kulturspegeln och fyller där på den med ytterligare titlar, när jag har tid och hittar återpubliceringsvärda saker.)

SAGAs berömda böcker

I serien SAGAs berömda böcker ingick:
Fredrick Marryat: ”Den flygande holländaren
Münchausens underbara äventyr
Edith Nesbit: ”Den underbara trädgården
Edith Nesbit: ”Dickie Harding
Edith Nesbit: ”Snällvillarna
Walter Scott: ”Ivanhoe
Robert Louis Stevenson: ”Dr Jekyll och Mr Hyde
Robert Louis Stevenson: ”Skattkammarön
Jonathan Swift: ”Gullivers underbara resor
Tusen och en natt
Mark Twain: ”Huckleberry Finns äventyr
Mark Twain: ”Tom Sawyer
Jules Verne: ”Den hemlighetsfulla ön
Jules Verne: ”En världsomsegling under havet
Jules Verne: ”Jorden runt på 80 dagar
Jules Verne: ”Tsarens kurir

Norstedts populära klassiker

Vid mitten av 1990-talet utgavs pocketserien Populära klassiker, som bland annat baserades på titlar ur Sagas berömda böcker. Till det yttre såg böckerna ganska påvra ut, men de hade förtjänsten att innehålla originalillustrationer. Samtliga titlar är av det slaget, att de är närmast obligatoriska i en klassikerserie för barn och ungdomar.

Fridtjuv Berg (red): ”Svenska folksagor
Daniel Defoe: ”Robinson Kruse
Charles Dickens: ”Oliver Twist
Alexandre Dumas d ä: ”De tre musketörerna
Alexander Dumas d ä: ”Greven av Monte Christo
Jack London: ”Skriet från vildmarken
Walter Scott: ”Ivanhoe
Robert Louis Stevenson: ”Skattkammarön
Jonathan Swift: ”Gullivers underbara resor
Mark Twain (Samuel Clemens): ”Huckleberry Finns äventyr
Mark Twain (Samuel Clemens): ”Tom Sawyer
Jules Verne: ”Den hemlighetsfulla ön
Jules Verne: ”En världsomsegling under havet
Jules Verne: ”Jorden runt på 80 dagar

Norstedts

Ur Norstedts originalutgivning borde följande böcker vara självklara också i en klassikerserie för ungdom:

Frans G Bengtsson: ”Röde Orm – sjöfarare i Västerled” (i original 1941; den upplaga jag har är Vingförlagets från 1954 – Vingförlaget var ett samarbete mellan KFs förlag, Norstedts och LT)
Frans G Bengtsson: ”Röde Orm – hemma och i Österled” (i original 1945; den upplaga jag har är Vingförlagets från 1953)
Alexandre Dumas d ä: ”De tre musketörerna 1-4”, Norstedts, 1927 – det är viktigt, att det blir hela serien.
Charles Perrault: ”Gåsmors sagor” (översatt av Hjalmar Gullberg), 1955
J R R Tolkien: ”Ringarnas herre” I-III

AWE/Gebers

Även AWE/Gebers utgivning rymmer titlar, som skulle platsa fint också i serie ungdomsklassiker.

Arthur Conan Doyle: ”Baskervilles hund”, i pocket 1977
Arthur Conan Doyle: ”De fyras tecken”, i pocket 1977
Arthur Conan Doyle: ”Den döende detektiven”, i pocket 1987 (tidigare under titeln ”Djävulsfotroten”, 1979)
Arthur Conan Doyle: ”Den krympande mannen”, i pocket 1979
Arthur Conan Doyle: ”Det spräckliga bandet och andra berättelser”, i pocket 1977
Arthur Conan Doyle: ”Det tomma huset och andra berättelser”, i pocket 1978
Arthur Conan Doyle: ”Djävulsfotroten och andra berättelser”, i pocket 1979 (ny upplaga 1987 under titeln ”Den döende detektiven”)
Arthur Conan Doyle: ”En studie i rött”, i pocket 1977
Arthur Conan Doyle: ”Fasans dal”, i pocket 1977
Arthur Conan Doyle: ”Silverbläsen och andra berättelser”, i pocket 1977
Alexandre Dumas d ä: ”Greven av Monte Christo
Eva Hedén: ”Grekiska sagor”, Almqvist & Wiksell, 1956 – återberättade grekiska sagor
Jules Verne:”Hector Servadacs resor i rymden”, AWE/Gebers 1965

Tidens ungdomsklassiker

I Tidens ungdomsklassiker gavs en rad av dåtidens bästa tecknare illustrerade böcker ut:

Hans Christian Andersen: ”Sagor I”, 1965
Hans Christian Andersen: ”Sagor II”, 1965
Daniel Defoe: ”Robinson Crusoe”, 1965
Kenneth Grahame: ”Det susar i säven”, 1963
Münchausens äventyr
Robert Louis Stevenson: ”Skattkammarön”, 1967
Jonathan Swift: ”Gullivers resor”, 1964
Tusen och en natt” I-VI
Mark Twain (Samuel Clemens): ”Huckelberry Finn”, 1968
Mark Twain (Samuel Clemens): ”Tom Sawyers äventyr”, 1965
Jules Verne: ”Jorden runt på 80 dagar”, 1964
Jules Verne: ”Tsarens kurir”, 1966

Tidens ordinarie barn- och ungdomsutgivning

rymmer många böcker, som borde återutges under klassikeretikett:

Roald Dahl: ”James och jättepersikan” (De flesta av Roald Dahls böcker är moderna klassiker; den ovan nämnda är den enda jag har i min egen bokhylla)
Thomas Funck: ”Kalle Stropp och Grodan Boll”, 1956 (med illustrationer av Einar Norelius)
Ole Lund Kirkegaards samtliga böcker platsar i en klassikerserie
J K Rowling: ”Harry Potter och den flammande bägaren”, 2002
J K Rowling: ”Harry Potter och de vises sten”, 1999
J K Rowling: ”Harry Potter och Fenixorden”, 2004
J K Rowling: ”Harry Potter och fången från azkaban”, 2001
J K Rowling: ”Harry Potter och halvblodsprinsen”, 2005
J K Rowling: ”Harry Potter och hemligheternas kammare”, 2000
Lisa Tetzner: ”Barnen i 67an” (rymmer ”Paul och Erwin”, ”Fotbollen” och ”Vi i 67an”), 1982
Lisa Tetzner: ”Resan till Ostende
Lisa Tetzner: ”Erwin i Lappland
Lisa Tetzner: ”Skepp utan hamn
Lisa Tetzner: ”De skeppsbrutnas ö
Lisa Tetzner: Ӏr Paul skyldig?
Lisa Tetzner: ”Miriam i Amerika
Lisa Tetzner: ”Erwins återkomst
Lisa Tetzner: ”Vi håller ihop
Lisa Tetzner: ”Vad Sam viskade
Lisa Tetzner: ”Sam och Agaleia

Folket i Bilds ungdomsböcker

kan representeras av
Harry Kullman: ”Buffalo Bill”, 1953
Erich Kästner: ”Emil och detektiverna

Klassikerförlaget + Klassikerförlaget Niloé + Niloé

Klassikerförlaget fanns från 1990 som ett dotterföretag till Rabén & Sjögren. I detta införlivades Niloé, grundat 1953 men 1990 sålt till Rabén & Sjögren som stomme i det blivande Klassikerförlaget.

Klassikerförlaget samlade under någon tid inom sig det uppköpta renodlade klassikerförlaget Niloé samt klassikerserierserierna inom de förlag, som ingick i KF-gruppen: Tiden (Tidens klassiker och Tidens ungdomsklassiker), SAGAs berömda böcker, Libers (senare Norstedts) ungdomsklassiker med flera. Det blev en intressant blandning: böcker av de stora klassiska skönlitterära författarna, äventyrs- och skräckklassiker, humor, kuriosa, sagor och sägner, barn- och ungdomsklassiker – jag har här bara tagit med barn- och ungdomsklassikerna. Det gamla förlaget Niloé hade band med en ganska gräslig (oestetiskt prålig) formgivning. Under en mellanperiod hette förlaget Klassikerförlaget Niloé. Sen förkortades förlagsnamnet till bara Klassikerförlaget. Klassikerförlagets utgåvor var en vackert formgiven laminatserie med ett mycket prisvärt urval titlar. I stället för att fortsätta detta arbete, också med en mer extensiv utgivning av vuxenklassiker, upphörde man senare med detta och förde över en del av titlarna i serien för barn och ungdom till Rabén & Sjögren. R & S har alltså inte ens orkat ge ut alla de i Klassikerförlagets serie utgivna titlarna i sitt namn. Expansionen har i huvudsak skett på 0mrådet ”Äventyrsklassiker”, klassiker starkt förkortade och bearbetade av Maj Bylock. Det senare kan ju vara ett vällovligt knep att få unga och läsovana att ta till sig klassikervärlden, men någon ersättning för ”the real thing” är det ju inte, detta sagt med full kunskap om att många av titlarna i Niloés/Klassikerförlagets utgivning också var (mindre) förkortade.

Eftersom många titlar har vandrat mellan Niloé, Klassikerförlaget Niloé och Klassikerförlaget, har jag här buntat ihop den barn- och ungdomsklassikerutgivning (i vid mening), som har skett under ovan nämnda, tre skilda förlagsnamn.

Aladdin och den underbara lampan
Louisa May Alcott: ”Unga kvinnor
Roald Amundsen: ”Nordvästpassagen
Roald Amundsen: ”Sydpolen
Hans Christian Andersen: ”H C Andersens sagor
S A Andrée: ”Med Örnen mot polen
Per-Christian Asbjørnsen och Jørgen Moe (red): ”Norska folksagor
Harrie Beecher Stowe: ”Onkel Toms stuga
G A Bürger: ”Münchhausens äventyr
Lewis Carroll: ”Alice i Underlandet” och ”Alice i Spegellandet” med originalillustrationer av John Tenniel
William F Cody: ”Buffalo Bill
Carlo Collodi: ”Pinocchio
James Cook: ”Kapten Cooks upptäcktsresor
James Fenimore Cooper: ”Den siste mohikanen
James Fenimore Cooper: ”Stigfinnaren
Caspar Correa: ”Vasco da Gamas resor
Henry M Dana: ”Två år för om masten
Daniel Defoe: ”Robinson Crusoe”, 1999
Charles Dickens: ”David Copperfield
Charles Dickens: ”Oliver Twist”, 1998
Arthur Conan Doyle: ”Baskervilles hund
Arthur Conan Doyle: ”De fyras tecken
Arthur Conan Doyle: ”En studie i rött
Arthur Conan Doyle: ”Sherlock Holmes bragder
Arthur Conan Doyle: ”Sherlock Holmes återkomst
Arthur Conan Doyle: ”Sherlock Holmes äventyr
Alexandre Dumas d ä: ”De tre musketörerna
Alexandre Dumas d ä: ”Greven av Monte Christo I-II”, 1998
Alexandre Dumas d ä: ”Myladys son I-II
Laura Fitinghoff: ”Barnen från Frostmofjället
Fornnordiska sagor
Kenneth Grahame: ”Det susar i säven”, 1995
Jakob och Wilhelm Grimm: ”Bröderna Grimms bästa sagor”, 1995, 1998
Peter Hallberg (red): ”De sammansvurnas saga och andra fornnordiska äventyr”, 1993
Frances Hodgson Burnett: ”En liten prinsessa
Frances Hodgson Burnett: ”Lille Lorden
Anthony Hope: ”Fången på Zenda
Indiska sagor
Laura Ingalls Wilder: ”Huset vid Plommonån
Laura Ingalls Wilder: ”Lilla huset i Stora skogen
Laura Ingalls Wilder: ”Lilla huset på prärien
Laura Ingalls Wilder: ”Vid Silversjöns strand
Washington Irving: ”Columbus
Kinesiska sagor
Rudyard Kipling: ”Djungelboken”, 1994
Rudyard Kipling: ”Andra djungelboken
Rudyard Kipling: ”Havets hjältar
Eric Linklater: ”Det blåser på månen
David Livingstone: ”Reseberättelser I-II
Jack London: ”Skriet från vildmarken”, 1993
Jack London: ”Varghunden
Pierre Loti: ”Islandsfiskare
Frederick Marryat: ”Barnen i skogen
Frederick Marryat: ”Flygande holländaren
Herman Melville: ”Moby Dick
Lucy Maud Montgomery: ”Anne på egen hand
Lucy Maud Montgomery: ”Anne på Grönkulla
Lucy Maud Montgomery: ”Drömmens uppfyllelese
Lucy Maud Montgomery: ”Vår vän Anne
Nordlander (red): ”Rida, rida ranka
Hieronymus Karl Friedrich von Münchhausen: ”Münchhausens äventyr” (med illustrationer av Gustave Doré
Marco Polos resor
Fritiof Nansen: ”Fram över polarhavet
Fritiof Nansen: ”På skidor över Nordpolen
A E Nordenskiöld: ”Nordostpassagen
Nordlander (red): ”Rida, rida ranka
Eva Nordlinder (red): ”Hundra år av sagor”, 1999 – barnbiblioteket Saga 100 år
Åke Ohlmarks (red): ”Vikingahistorier”, 1995
Marco Polo: ”Marco Polos resor
Howard Pyle: ”Kung Arthur och hans riddare
Howard Pyle: ”Riddarna av Runda bordet
Howard Pyle: ”Robin Hood
Johan Ludvig Runeberg: ”Fänrik Ståls sägner
Viktor Rydberg: ”Singoalla
Sagor från hela världen
Eero Salmelainen (red): ”Finska folksagor”, 1993
Walter Scott: ”Ivanhoe
Walter Scott: ”Rickard Lejonhjärta
Anna Sewell: ”Black Beauty
Mary Shelley: ”Frankenstein
Henry Stanley: ”Hur jag fann Livingstone
Robert Louis Stevenson: ”Dr Jekyll och Mr Hyde
Robert Louis Stevenson: ”Den svarta pilen
Robert Louis Stevenson: ”Kidnappad”, 1991
Robert Louis Stevenson: ”Skattkammarön
Robert Louis Stevenson: ”Vrakplundrarna
Svenska folksagor
Svenska folksägner
Sven-Christer Swahn (red): ”Spökhistorier i mästarklass”, 1994 – bland mästarna finns Samuel T Coleridge, E T A Hoffman, Edgar Allan Poe, Nikolaj Gogol, Thomas Hardy, Bram Stoker, Guy de Maupassant, Robert Louis Stevenson, Selma Lagerlöf, Rudyard Kipling, Albert Engström, Robert Frost, Karen Blixen, Dan Andersson och Margery Allingham
Jonathan Swift: ”Gullivers resor
Zacharias Topelius: ”Fältskärns berättelser”, 1978
Tusen och en natt
Mark Twain (Samuel Clemens): ”En yankee vid kung Arthurs hov
Mark Twain (Samuel Clemens): ”Huckleberry Finns äventyr”, 1993
Mark Twain (Samuel Clemens): ”Tom Sawyers äventyr”, 1992
Jules Verne: ”Begums 500 miljoner
Jules Verne: ”Den hemlighetsfulla ön
Jules Verne: ”En världsomsegling under havet
Jules Verne: ”Från jorden till månen
Jules Verne; ”Fyrahundra mil på Amazonfloden
Jules Verne: ”Fyrtornet vid världens ände
Jules Verne: ”Jorden runt på 80 dagar
Jules Verne: ”Kapten Grants barn
Jules Verne: ”Kapten Hetteras resa till Nordpolen
Jules Verne: ”Mattias Sandorf
Jules Verne: ”Till jordens medelpunkt
Jules Verne: ”Tsarens kurir
Jean Webster: ”Pappa Långben
Stefan Zweig: ”Magellans världsomsegling

Som synes innehåller den här serien en rad böcker om och av upptäcktsresande och även mer eller mindre klassiska äventyrsböcker. En del av det här fordrar nog introducerande och förklarande texter, om det ska återutges.

Rabén & Sjögren

I Rabén & Sjögrens ordinarie utgivning finns både äldre och nyare barn- och ungdomsböcker med klassikerstatus:

Gunilla Bergström: en stor bok om Alfons
Jean de Brunhoff: en samlingsvolym med Babarböckerna
Cecil Bødker: böckerna om Silas
Jostein Gaarder: ”Sofies värld
Lennart Hellsing: ”Krakel Spektakel-boken
Åke Holmberg: Böckerna om Ture Sventon
Harry Kullman: ”Den amerikanske fången
Harry Kullman: ”Den tomma staden
Harry Kullman: ”Den spanska värjan
Harry Kullman: ”Den svarta flicken
Harry Kullman: ”De rödas uppror
Harry Kullman: ”Gårdarnas krig
Harry Kullman: ”Hemlig resa
Harry Kullman: ”Med hemlig order
Åke Holmberg: ”Skuggornas hus
Harry Kullman: ”Stridshästen
Erich Kästner: ”Emil och detektiverna
Astrid Lindgren – en rad samlingsböcker bör utges i en klassikerserie: Samlade sagor, allt om Pippi Långstrump, Emil i Lönnerberga, Karlsson på taket, Lotta på Bråkmakargatan, Barnen i Bullerbyn, Madicken, Kalle Blomkvist, Saltkråkan, Bröderna Lejonhjärta, Ronja Rövardotter
Barbro Lindgrens och Eva Erikssons bilderböcker om Max skulle kunna fylla en enda stor bok i en klassikerserie
Elsa Olenius (red): ”Sagans skepp
Alf Prøysen: böckerna om Teskedsgumman i en volym
H A Rey: en samlingsvolym med Nicke Nyfiken
Antoine de Saint-Exupéry: Lille Prinsen
Inger och Lasse Sandberg: samlingsvolymer med Lilla Anna och Lilla spöket Laban
Robert Louis Stevenson: ”Skatten i Franchard” och ”Paviljongen på sandheden”, två kortromaner, illustrerade av Erik Prytz, 1977
J R R Tolkien: ”Bilbo. En hobbits äventyr”, 1971
Edith Unnerstad: böckerna om Pip-Larssons i en volym
Oscar Wilde: Spöket på Canterville och Lord Arthur Saviles brott

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^