Little Boxes

Det är sant att Pete Seeger aldrig har ansträngt sig, framför allt inte anpassat sig för att nå kommersiella framgångar. Han har skrivit mängder av bra musik, arrangerat och bearbetat låtar så att de har blivit hans egna, lyft fram andras låtar, så att de för evigt förknippas med hans framförande.

Det är till exempel Malvina Reynolds, en mycket begåvad låtskrivare men med rätt darrig röst, som har skrivit ”Little Boxes” – men det var Pete som gjorde den känd för en riktigt stor publik.

Jag tog med den i min sångbok ”Upp till kamp! Sånger om arbete, frihet och fred” (Prisma, 1970), från vilken ingressen nedan är hämtad:

Little Boxes

Amerikansk originaltext och musik: Malvina Reynolds, 1963

Sjuttiåriga Malvina Reynolds, en av de största författarbegåvningarna i den amerikanska protest- och folksångtraditionen, har ett rikt liv bakom sig. Under mellankrigstiden studerade hon vid University of California i Berkeley och blev vid trettionio års ålder fil dr i engelska. Hon har också arbetat som journalist. Med arbetarrörelsen kom hon i kontakt bland annat genom sin man, Bud, som var fackföreningsorganisatör. Under folksångsrenässansen på 1940-talet lärde hon sig spela gitarr, men det var inte förrän vid sexti års ålder hon började uppträda inför publik. Främst är hon dock känd som sångförfattare. Hon skriver både barnvisor och protestsånger; de senare rymmer ofta en poesi som de enklare agitatorerna på området sällan eller aldrig lyckas åstadkomma. ”Little Boxes” (1963) har Daly City utanför San Francisco som förebild i sinnevärlden, men sången har räckvidd långt utanför både Daly City och USA.

Little boxes on the hillside, little boxes mede of ticky tacky,
Little boxes, little boxes, little boxes all the same.
There´s a green one and a pink one and a blue one and a yellow one
And they´re all made out of ticky tacky and they all look just the same.

And the people in the houses all went to the university
Where they were put in boxes, little boxes all the same.
And there´s doctors and there´s lawyers and business executives
And they´re all made out of ticky tacky and they all look just the same.

And they all play on the golf course and drink their martini dry
And they all have pretty children and the children go to school
And the children go to summer camp and then to the University
Where they all get put in boxes and they all come otu the same.

And the boys go into business and marry and raise a family
In little boxes, little boxes, little boxes all the same.
There´s a green one and a pink one and a blue one and a yellow one
And they´re all made out of ticky tacky and they all look just the same.

”Upp till kamp!” innehöll noter och gitarrackord och också en svensk översättning:

Små lådor

Svensk text: Gösta Åberg, 1970
Amerikansk originaltext och musik: Malvina Reynolds (”Little Boxes”), 1963

Små små lådor på en sluttning,
små små lådor som är rena smäcket,
små små lådor, små små lådor,
små precis likadana lådor.
Där finns gröna, där finns skära,
där finns blåa och där finns gula.
Allihop är dom rena smäcket
och dom liknar varann som bär.

Alla dom som bor i husen
dom har legat vid universitet
i små små lådor, små små lådor,
små precis likadana lådor.
Det är doktorer, advokater
och diverse direktörer.
Allihopa är dom rena smäcket
och dom liknar varann som bär.

Allihopa spelar golf och
allihopa dricker dry martini,
allihop har söta ungar,
alla ungarna går i skola.
Och dom far på sommarläger,
och så in med dom på universitetet,
och där sätts dom in i små små lådor
och blir lika varann som bär.

Sen blir pojkarna affärsmän
och så skaffar dom sej familj och bor i
små små lådor, små små lådor.
Där finns gröna, där finns skära,
där finns blåa och där finns gula.
Allihopa är dom rena smäcket
och dom liknar varann som bär.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^