Kullerullvisan

Kullerullvisan

Text: Karl-Erik Forsslund
Musik: Anders Frisell (1870-1944), ”Gånglåt från Mockfjärd

1. Här sitter jag å tralladiradirallar för mej själv,
djupt i dalen går den brusande älv.
Jag hör väl hur han kalladiradirallar just på mej.
Han vill hava mej till sällskap åt sej.
//: Å han vill att vi ska gå tillsammans
ner till kullurullurullorna i byn,
kullorna de små med rosende liljor
målade i hyn ://

2. Å jag ska ta fiolodolodolodolen med mej,
älven själv ska hålla basen med sitt brus.
Små kullorna dra kjolodolodolodolen kring sej.
Den vill släcka alla ljus i dansens hus.
//: Å de svinga å de videvirvla
å de trippilippa hoppiloppa lätt,
kullorna de små, en fjäderilsdans,
en rosende bukett ://

3. Men kära stora brusudurudurudusande vän,
du å ja vi ä nog gamla nu, vi två.
Små kullor vill ha tjusudurudurudusande män,
som kan svänga sej å trippa fram på tå.
//: Vi få lunka vi i våra höjder blå
å sitta i vår vrå och titta på.
Nya unga karar dansa väl bort
med kullorna de små ://

Texten är här återgiven i den form den finns i ”Tidens sångbok”, 1983. Den finns också i ”Gröna visboken, nionde upplagan från 1999 (första upplagan utkom 1949) och i ”LTs sångbok”, andra upplagan från 1950 (första upplagan utkom 1942).

”Tidens sångbok” var länge, genom årtiondena, Socialdemokratiska partiets sångbok, flitigt använd också inom LO-sfären och övriga arbetarrörelseanknutna organisationer. Den här sångboken innehöll både kampsånger och visor, många av dem skrivna av svenska visdiktare och skalder. Karl-Erik Forsslund (1872-1941), filosofie licentiat i Uppsala 1897, föddes i Ljusnarsberg och dog i Ludvika men är starkt knuten till Brunnsviks folkhögskola, som han var med om att grunda och vars föreståndare han var 1907-1912. Han var socialdemokrat och kandiderade till och med till Riksdagen. Men han är mer känd som författare, folkbildare och hembygdsvårdare, samt alltså visdiktare, än som politiker.

”Kullerullvisan” finns insjungen på skiva ett otal gånger; här några exempel:
Sven Ingvars: ”Säj inte nej, säj kanske, kanske, kanske”, Philips EP 433 475, 1966
Herr T och hans spelmän: ”Visor och låtar”, Scan-Disc SCLP-S-120, 1970
Margareta Kjellberg: ”Under takåsarna i Paris”, Odeon, 1980
Delta Rythm Boys: ”Guldkorn”, Metronome CD 8573-86873-2, 2001

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^