I’m Going To Say It Now / Här och nu

Studentrevolten i USA började på allvar i mitten av 1960-talet och medförde bland mycket annat att amerikanska studenter attraherades av och anslöt sig till olika vänsterrörelser. Phil Ochs (1940-1976) gav i flera av sina sånger uttryck för den här strömningen. På LPn ”I Ain’t Marching Anymore” ser man honom sittande på gatan med ett nerrivet Barry Goldwater-plakat, och på den ganska skamfilade och ruffiga väggen bakom honom ser man ett ditmålat fredsmärke. Utöver titellåten hittar man på den här LPn bland annat ”Draft Dodger Rag”. På LPn ”All the News That’s Fit To Sing” hittar man låtar som ”Talking Vietnam” och ”Talkning Cuban Crisis”. Och på baksidan av LPn ”Phil Ochs In Concert”, där man bland annat hittar ”Santo Domingo”, återges åtta dikter av Mao Tse-Tung och så en retorisk fråga från Phil Ochs: ”Is This the enemy?”.

Också i hans sång ”I’m Going To Say It Now” nämns Mao med sympati – men egentligen definierade sig Phil Ochs så småningom som trotskist. För egen del bryr jag mig inte så mycket om vad olika grenar i den amerikanska studentrevolten definierade sig som – jag tror inte att kunskapen i den här studentrörelsen om de olika ismerna, framför allt deras praktik, var våldsamt stor. Snarare blir jag uppiggad av att den amerikanska konformismen och amerikanarnas lust att vara cops of the world utmanades.

Här kommer alltså en Phil Ochs-sång i den andan:

I’m Going To Say It Now

Amerikansk originaltext och musik: Phil Ochs, 1965

Oh, I am just a student, sir
And only want to learn
But it’s hard to read through the risin’ smoke
From the books that you like to burn

So I’d like to make a promise
And I’d like to make a vow
That when I’ve got something to say, sir
I’m gonna say it now

Oh, you’ve given me a number
And you’ve taken off my name
To get around this campus
Why, you almost need a plane

And you’re supporting Chang Kai-Shek
While I’m supporting Mao
So when I’ve got something to say, sir
I’m gonna say it now

I wish that you’d make up your mind
I wish that you’d decide
That I should live as freely
As those who live outside

‘Cause we also are entitled
To the rights to be endowed
And when I’ve got something to say, sir
I’m gonna say it now

Ooh, you’d like to be my father
You’d like to be my dad
And give me kisses when I’m good
And spank me when I’m bad

But since I’ve left my parents
I’ve forgotten how to bow
So when I’ve got something to say, sir
I’m gonna say it now

And things they might be different
If I was here alone
But I’ve got a friend or two
Who no longer live at home

And we’ll respect our elders
Just as long as they allow
That when I’ve got something to say, sir
I’m gonna say it now

I’ve read of other countries
Where the students take a stand
Maybe even help to overthrow
The leaders of the land

Now I wouldn’t go so far to say
We’re also learnin’ how
But when I’ve got something to say, sir
I’m gonna say it now

So keep right on a-talkin’
And tell us what to do
If nobody listens
My apologies to you

And I know that you were younger once
‘Cause you sure are older now
And when I’ve got something to say, sir
I’m gonna say it now

So I am just a student, sir
And only want to learn
But it’s hard to read through the risin’ smoke
From the books that you like to burn

So I’d like to make a promise
And I’d like to make a vow
That when I’ve got something to say, sir
I’m gonna say it now

I’m Going To Say It Now” är skriven 1965 och kom först på Phil Ochs’ LP ”Phil Ochs In Concert” (Elektra EKS 7310, 1966). Den kom sedan även på dubbel-LPn ”Chords of Fame” (A & M Records SP-4599, 1974). Den finns också på samlings-CDn ”There But For Fortune” (Elektra 960832-2, 1989) och i 3 CD-boxen ”Farwells & Fantasies” (Elektra Traditions R2 73518, 1997, distribution Rhino).

En svensk version, signerad Jacob Branting, ”Här och nu”, fanns med i ”Phil Ochs sånger översatta av Jacob Branting” (Författarcentrum, 1971):

Här och nu

Amerikansk originaltext oh musik: Phil Ochs, 1965 (”I’m Going To Say It Now”)
Svensk text: Jacob Branting, 1971

Jag är bara studerande, sir, och kunskap är mitt mål,
men jag läser dåligt i bolmet från de böcker ni bränt på bål,
så en sak vill jag lova er, och det lovar jag och svär,
att när jag har något att säja, sir, då bir det nu och här.

Ni har gett mej ett nummer och mitt namn det tog ni bort.
På universitetet går min mesta tid till sport,
och ni stöder alltid Chiang Kai Check, men Mao är mej mer kär,
så när jag har något att säja, sir, då blir det nu och här.

Ni vill helst vara en far för mej som på en fders vis
kan kyssa mej om jag är snäll men annars ge mej ris.
Men om jag flyttat hemifrån är jag emot sånt där,
så när jag har något att säja, sir, då blir det nu och här.

Om jag vore ensam vore det nog annorlunda men
jag har ett par tre vänner som har lämnat sina hem.
Vi vördar våra föräldrar och det enda jag begär
är att när jag har nåt att säja, sir, då blir det nu och här.

Och jag har läst om länder där studenter trycker på
och till och med hjälpt till att tvinga ledarna att gå.
Nu vill jag inte påstå alls att det är sånt vi lär,
men när jag har något att säja, sir, då blir det nu och här.

Så fortsätt ni att prata och att ge oss goda råd,
men lyssnar ingen på er vill jag säja er förlåt,
för ni har varit ung och mot ny barndom nu det bär,
så när jag har något att säja, sir, då blir det nu och här.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^