Svanökören: Sånger om arbete, frihet och fred

Jag återpublicerade nyligen en text om kongressöppnandet 1981 och nämnde då Svanökören.

I Aktuellt i politiken (s) nummer 17 1981 (8 oktober) publicerade jag på recensionsavdelningen Spegeln följande:

Kampsånger

Svanökören har med framträdandet vid partikongressens inledning äntligen och välförtjänt blivit känd inom vidare kretsar av rörelsen. (Fast många imponerades nog redan på ABF Forum i Sundsvall 1978.) Annars kommer de från Kramfors i Ådalen – kören startades redan 1943, på Svanö förstås. Man kan också höra dem på en på det hela taget utmärkt LP, utgiven av ABF Mellannorrland (ABF 001). Skivtiteln är densamma som undertiteln på min gamla sångbok ”Upp till kamp!” (Prisma, 1970), nämligen ”Sånger om arbete, frihet och fred”. Och mycket riktigt innehåller LPn flera sånger som vann allmän spridning inom rörelsen genom min sångbok: ”We Shall Overcome”, ”Och vinden ger svar” (mycket fin här), ”Den svarta tuppen”. ”Släggan” (”If I Had a Hammer”) översattes av Jacob Branting direkt för min bok. I övrigt finns här visor av Sölve Forssell och Dan Andersson och utmärkta insjungningar av Theodorakis‘ ”En sång om frihet” och av ”Internationalen”. Kören backas upp av fina musikarr och av fint spel. Min enda invändning är att några sånger låter lite för ”städade”. Martin Westerholm står för de talade introduktionerna.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^