Bergner, Tor: Nasarbox

Under Spegeln, Lyrik, i Aktuellt i politiken (s) nummer 16 1981 (17 september) recenserade jag en diktsamling av Tor Bergner:

Broder Tor

Tor Bergner, Broder Tor, är mest känd som sångare och visdiktare. Men han är författare också; ”Nasarbox” (CEWE-POOL) heter en diktsamling av Bergner.

Många av dikterna i ”Nasarbox” har karaktären av situationsbilder och miljöbilder: proviantering, lugnvatten, myr, klövjestig, koja. Av detta framgår att miljön är skogen.

Annat är melodiöst och visartat. Självfallet, höll jag på att säga.

En svit dikter är skrivna till/om vänner.

Den avslutande avdelningen, ”Kastvindar”, innehåller mer av skuggor och oro. Den självupplevda sjukhusvistelsen ”Från en natt”, tidigare publicerad i Aktuellt i politiken (s), hör dit.

Bert Olls står för omslag och illustrationer.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^