Norrmann, Jan: Skaldemän

Även Jan Norrmann ger på LPn ”Skaldemän” (LunaTon LT 1913, distribution Mudist) prov på egna tonsättningar av Nils Ferlin-dikter – bäst har han lyckats med ”Dan Andersson”, som så att säga är Dan Anderssonsk i tonfallet. Han har på samma LP för övrigt också tonsatt Dan Andersson och sjunger dessutom Dan Anderssons egen ”Till min syster”. Annars är ju Normanns specialitet Gabriel Jönsson. Här finns tre nya tonsättningar – bäst bland dem ”Sommarsolstånd” – samt ”Flicka från Backafall” med musik av Gunnar Turesson som saknades på Norrmanns Gabriel Jönsson-LP, som jag skrev om i Aktuellts julnummer 1981. En annan skåning, Anders Österling, finns också med samt, kanske mer överraskande, Henrik Menander – korkskäraren med ”Arbetets söner” och den svenska versionen av ”Internationalen” – med en rolig dikt som Norrmann har tonsatt. Bäst på LPn är Norrmanns tonsättning av Jan MårtensonsClownens sång”, den dikt med vilken Mårtenson avslutade sitt porträtt av Jan Norrmann i Aktuellt nummer 17 1981.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^