Niemitalo, Esa: Laulemia suomalaismetsistä

1970-talet upplevde något av en Dan Andersson-renässans, inte minst inom arbetarrörelsen. Här en recension, införd i Aktuellt i politiken nummer 16 1977 (8 oktober):

Dan Andersson erövrar Finland och Paraguay

Överraskande är det att arbetarrörelsens eget nya skivbolag a disc har valt att starta med en LP på finska, ”Laulemia suomealaismetsistä” (BS 10976, distribution Brevskolan, 08/44 04 80). Titeln betyder ”Sånger från Finnskogarna”. Det är Esa Niemitalo som sjunger Dan Andersson.

En finsk Dan Andersson-skiva är likväl inte så överraskande som en paraguyansk, vilket redan titeln antyder. Några av låtarna har också direkt anknytning till Dan Anderssons finskpräglade hembygder, ”Joululaulu Suomalaismetsistä” (”Julvisa i Finnmarken”) till exempel. Mina kunskaper i finska är inte tillräckligt bra för att jag i detalj ska kunna bedöma Aappo I Piippos översättningar, men de förefaller relativt texttrogna och flyter. Esa Niemitalo är en utmärkt Dan Andersson-tolkare. Musiken är genomgående bra, så till exempel ”Soittoniekan hautaus” (”En spelmans jordafärd”), där ett tungt, ödesmättat baskomp så småningom övergår i fiolspel. William Salo gör en fin insats på dragspel, eller hanuri som det heter på finska.

Slutligen: Är det inte på tiden att återuppliva Dan Andersson-traditionen inom arbetarrörelsen. Recitera dikter, låta någon sjunga, berätta om Dan Andersson, sjunga unisont, spela grammofonskivor. Det kan man fylla ett helt möte med.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^