Jopp hej-di

Det knepiga med många äldre folkrörelsesånger är att de ofta användes inom olika folkrörelser. Jag vet till exempel, att ”Jopp hej-di” i en svensk textvariant användes inom IOGT-NTO, och den har också använts inom scoutrörelsen. Själv lärde jag mig den på möten inom arbetarrörelsen. Den här visan tog jag med i min egen arbetarrörelsesångbok ”Upp till kamp! Sånger för arbete, frihet och fred” (Prisma, 1970), eftersom den var obligatorisk i många upplagor av ”Tidens sångbok”. Melodin är en tysk studentvisa, men den svenska text, som socialdemokraten Bror Ejve (1897-1962), signaturen Spelorren, redaktör på Tidens förlag och bland annat VD i Folkrörelsernas konstfrämjande, skrev, var en relativt fri tolkning av en tysk originaltext, skriven av publicisten/journalisten och socialdemokraten Max Kegel (1850-1902). Melodin är en tysk studentvisa.

Jopp hej-di

Svensk text: Bror Ejve

Tysk originaltext: Max Kegel

Musik: ”Jopp hej-di”, tysk studentvisa

Låt oss stämma upp en sång,
Jopp hej-di, jopp hej-da!
lagom vacker, lagom lång.
Jopp hej-di, hej-da.
Om hur gode borgare
oss med sina brillor se.

Refräng
Jopp hej-di, hej-di, hej-da.
Jopp hej-di, jopp hej-da.
Jopp hej-di, hej-di, hej-da,
Jopp hej-di, hej-da!

När vi i fabriken gå,
Jopp hej-di, jopp hej-da!
när vi plöja eller så,
Jopp hej-di, hej-da.
alltid när vi knoga brått
gillas vi i rikligt mått.

Jopp hej-di…

Gäller det betala skatt,
Jopp hej-di, jopp hej-da!
tar man också mot oss glatt.
Jopp hej-di, hej-da.
Vi blir lika präktiga
som de stora mäktiga.

Jopp hej-di…

Men om vi i samlad hop,
Jopp hej-di, jopp hej-da!
höja några klagorop,
Jopp hej-di, hej-da.
blåser strax en annan vind,
man blir både döv och blind.

Jopp hej-di…

Därför ökom nu vårt lag,
Jopp hej-di, jopp hej-da!
så vårt tramp en vacker dag
Jopp hej-di, hej-da,
borgarns ro så grundligt stör
att han både ser och hör.

Jopp hej-di…

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^