Hur mycket längre ska vi vänta kamrater?

SSU lät 1974 Thorstein Bergman sjunga in en EP, ”Vårt vapen heter solidaritet” (Frihets förlag, SSU 1). På den fanns bland annat

Hur mycket längre ska vi vänta kamrater?

Text och musik: Thorstein Bergman, 1968

Dom sitter högst uppe, dit vi aldrig ser.
Dom tittar ibland ganska roat hitner;
ser några som släpar i slammer och sot
för deras mervärdeskvot.
Dom räknar om människors möda och slit
i aktieutdelning och vinst och profit.
Dess makt vilar stadigt på mångas misär –
kan vi formulera så här?:

Hur mycket längre ska vi vänta, kamrater?
Hur länge håller vårt humör?
Hur länge ska vi låta
herrar magnater ståta
med allt som vi har slitit för?
Hur mycket längre ska vi vänta, kamrater?
Hur länge ska vi bilda tross?
Bröder i alla stater,
slut leden tätt, kamrater –
världen och livet tillhör oss!

Dom söker sej utåt, mot främmande land,
får alltmera pengar och makt i sin hand –
ett mångnationellt monopolkapital
med vanvettig krigspotential –
För dom är historiens svartaste brott
en avsättning för kapitalöveskott.
I dag – masskremering i Vietnam…
Vem vet morgondagens program? –

Hur mycket längre ska vi vänta, kamrater?
Hur mycket längre ska vi gå?
Hur mycket längre ska vi
dö som soldater, ha vi
funnit oss i att det ”är” så?
Hur mycke längre ska vi vänta, kamrater?
Hur länge ska vi tiga still?
Bröder i alla stater,
håll fanan högt, kamrater –
Världen är vår närhelst vi vill.

Om den här sången skriver Thorstein Bergman själv på skivkonvolutet till ”Vårt vapen heter solidaritet”:

Hur mycket längre ska vi vänta, kamrater?” är faktiskt sprungen direkt ur ett privat uttrycksbehov. Den tillkom 1968, då det ännu var smått inopportunt att framföra slika åsikter på dylikt sätt och den ingick sedermera i det likaledes inopportuna ljud-bild-program, ”Latinamerika – spel om en verklighet”, som jag ägnade min tid åren 1968-70. I ”Hur mycket längre…” försökte jag formulera en världsåsådning och en livshållning som hade blivit min. Jag är glad över att ha funnit att vi är många – och att vi blir fler!

En grammofonversion av ovannämnda ”Latinameriak – spel om en verklighet” finns på en LP-skiva (ARAC SLP 501), utgiven av ABF Mellannorrland, Fack 196, 871 01 Härnösand.

* * *

”Hur mycket längre sk vi vänta kamrater?” finns med i den allra sista utgåvan av ”Tidens sångbok” (redigerad av Kjersti Bosdotter och Rune Nordin, 1983), både i den lilla versionen med bara sångtexter och den stora där det också finns noter.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^