Vargavinter: Vargavinter

Jag var en välkomnande uppbackare av sjuttiotalets folkmusikvåg, men det var inte allt som föll mig på läppen. Då kunde jag gå på tvären mot också många av dem som var eller blev stora i den här förgreningen av musikrörelsen. Följande publicerades i Aktuellt i politiken (s) nummer 1 1967 (13 januari):

Folkdyrkare

Soldyrkarnas motsvrighet inom politiken är Folkdyrkarna. När Silence sänder ut LPn ”Vargavinter” (SRS 4637, 1966, SAMdistribution), talar man om ”förtvivlan, glädje, och sorg från jordens alla hörn” och ”en smältdegel av suggestiva pulsar från Mali, Brasilien och Balkan”. ”Här är musik som strömmar ur hesa ansträngda strupar hos livegna arbetare i Brasilien eller från partisanerna i Makedoniens berg.” Till det kommer ett visst revolutionärt patos i några av texterna.

Själv känner jag stor tvekan inför den här skivan. Så kallad folkmusik till gitarr ger ändå text plus en avskalad melodi. Vargavinter dränker de olika musiktraditionernas särdrag i en kakofoni av ljud, fastän förmodligen till exempel de olika rytminstrumenten är avsedda att ge musiken folklig autenticitet. Vad vi får är musikernas romantiska föreställningar om Det Arbetande och Kämpande Folket över hela världen.

Detta sagt under fullt medvetande om att Vargavinter betår av en samling skickliga musiker. Men det är inte det kritiken handlar om.

* * *

Vargavinter bestod av Janne Hellberg

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^