Christensen, Charlie: Arne Anka: Voodoo vid vatten

Jag har alltid hör till Charlie Christensens fans, men det var ett tag sen jag läste ett av hans album med samlade serier. Nu har jag i alla fall läst det nionde albumet med Arne Anka, ”Voodoo vid vatten” (Kartago, 2011).

Arnes närmaste förebild, Walt Disney’s Kalle Anka, är ju inte någon lyckans gullgosse han heller, men Arnes liv, i Stockholm så väl som annorstädes, är en betydligt svartare historia. Och än kan den här ankan, till exempel i avnittet om kärnkraften, bita ifrån sig. Därmed inte sagt att Christensen framställer honom som en moraliskt högstående varelse – i till exempel ”Nya tider” framställs han som en både ömklig och förslagen bedragare.

Ibland kan jag tycka att Arne lite grann rör sig som en sån där uppskruvbar anka, och jag kan finna Christensens fixering vid droger tröttsam. Men man imponeras ständigt av Christensens förmåga att se karaktäristiska detaljer och lägga in avslöjande iakttagelser, och som miljöskildrare är han, vare sig vi talar om Stockholm, Barcelona eller New York – läs till exempel den långa filmbaserade ”Lucky Lucianos hämnd” – fullkomligt suverän. Just som tecknare saknar han faktiskt allvarliga konkurrenter här i Sverige.

Som ni väl har förstått, tycker jag ibland, när jag läser det här albumet, att rutinen ibland tar över, men här finns också enstaka avsnitt, som det om Trotskij i helvetet respektive himlen, som hör till de roligaste Christensen någonsin har gjort.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^