Skulle jag sörja

På CDn ”Stockholmskt 1600-tal. Lasse Lucidors brokiga Stockholm vid påsktid anno 1674” med Affetti Musicali di Stoccolma (Stockholms läns museum ABLMCD 4, 2004) finns givetvis också Lasse Lucidors mest kända sång, skriven till en traditionell melodi:

Skulle jag sörja

Text: Lasse Lucidor
Musik: Trad.

Skulle Jag sörja då wore Jag tokot
Fast än thet ginge mig aldrig så slätt
Lyckan min kan fulla synas gå krokot
Wackta på Tijden hon lär full gå rätt;
All Werlden älskar Ju hwad som är brokot
Mången mått liwa som eij äter skrätt.

Olyckan wäxlar ju lijka med Lyckan
Alt hwad Begynsel haer ändas en gång;
Druckin Mann hafwer eij allestädz hickan
Lust följer Gråten, Gråt ändas i Sång.
Then som på Sanningen pekar med Stickan
Kan lel lätt falla frå Sanningens Spång.

Lägg märke till att substantiven à la tyskan skrivs med stor begynnelsebokstav.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^