Om den alltför professionaliserade politiken

14 september 2006 18:20 | Politik | 14 kommentarer

En av mina medredaktörer till laboremusboken ”Var blev ni av, ljuva drömmar? (Ordfront, 2002), Klas Gustavsson, gav 2004 ut den intressanta debattboken ”Socialismens liv efter döden” (Atlas). I den ville han bland annat beskriva, hur socialdemokratins förnyelsearbete har inneburit en anpassning till ett ”postpolitiskt tillstånd”.

I en artikel i SSUs tidskrift Tvärdrag (3 2006), ”Den proffsiga politiken”, tar han upp temat igen:

”De senaste decenniernas samhällsförändringar har inneburit att nationalstatens suveränitet urholkats, att den gamla klassidentiteten delvis uppluckrats och att de politiska partierna förlorat förtroende. Politik är inte längre en fråga om grundläggande sociala konflikter och pekar inte längre framåt mot en möjlig befrielse. Här finns inte längre någon plats för ett radikalt ifrågasättande av samhällsordningen och politiken handlar istället om att parera kriser. Därför kan socialdemokraterna inte lova några genomgripande reformer i valrörelsen, utan nöjer sig med att varna för faran med ett borgerligt maktövertagande.

De politiska partiernas organisationer har under de senaste decennierna kommit att anpassas till detta postpolitiska tillstånd. När arbetarrörelsen i början av förra seklet bröt mark för demokratin upprättades samtidigt en ny modell för det demokratiska styret. Folkopinionen kanaliserades genom medlemsbaserade masspartier. Partiernas verksamhet finansierades genom medlemsavgifter och medlemmarna var den viktigaste agitatoriska resursen. Idag har de politiska partierna dramatiskt minskat sina medlemmar. Verksamheten kan finansieras genom statliga bidrag (och affärsmässigt drivna lotterier).

Kontakten med väljarna säkras genom de stora medierna och folkopinionen avläses genom raffinerade metoder för opinionsundersökningar, fokusgrupper etc. Politiken blir till en vara som skall säljas genom en noga planerad marknadsföringsplan. De politiska partierna gör sig på så sätt alltmer oberoende av sina medlemmar. Philip Gould, en av de ledande partistrategerna bakom Tony Blairs förnyelse av det brittiska labourpartiet, uttryckte själv denna förändring: ”Vi behöver färre personer, men bättre”. Medlemmarna kunde ersättas av anställda specialister.

Den organisatoriska utvecklingen av socialdemokraterna har följt samma tendens. Medlemsbasen har minskat, samtidigt som till exempel staben av anställda politiska sekreterare ökat på alla nivåer. Valorganisationen har helt professionaliserats till ett gigantiskt maskineri för röstfiske.

Min poäng är alltså att politiken förlorat makt och att man anpassat sig till denna situation. Har man inte makt att förändra samhället, så får man istället visa muskler på annat sätt.

– – –

Partiorganisationen har samtidigt förändrats från att vara en medlemsbaserad massrörelse till enbart en professionell partiapparat, med den enda uppgiften att vinna val och besätta politiska förtroendeuppdrag.

– – –

Det är ur denna situation som socialdemokraterna måste bryta sig loss om man i framtiden vill göra anspråk på att vara en del av vänstern. Man måste våga erkänna att samhället präglas av sociala konflikter, som kräver radikala ställningstaganden. Man måste lämna identiteten som ett parti av statsmän och istället identifiera sig som en rörelse av samhällskritiker.

Så långt Klas Gustavsson.

Jag har varit med om hela den här processen: I början av 1960-talet, när jag blev partiaktiv, också under 1970-talet, var socialdemokratin fortfarande i huvudsak det slags folkrörelseparti, som Klas Gustavsson beskriver. Därefter har medlemstalet gradvis sjunkit och partiapparaten professionaliserats; jag har – utan att på något sätt själv ha initierat det – varit med också om professionaliseringsprocessen: hur valrörelserna à la USA började ledas från ett War Room med specialister på sofistikerade opinionsmätningar, mediaspecialister och annat sådant.

Jag tvivlar starkt på att den här utvecklingen har varit nödvändig, framför allt på att professionaliseringen är en nödvändig följd av ekonomins internationalisering och liknande yttre faktorer. När det gäller det senare, borde vi – socialdemokratin – i mycket högre grad ha spjärnat mot till exempel en alltför självutplånande hållning gent emot EU. (Sverige har ju bevisligen lyckats med detta, när det har byggts upp en stark motkraft, som till exempel inför folkomröstningen om EMU.) Vi borde också i mycket högre grad ha arbetat för att tillsammans med fackliga organisationer och andra progressiva rörelser över hela världen bygga motallianser mot den i dag tämligen otyglade internationella kapitalismen.

Också i vårt eget samhälle finns – även om den sorts kommersiella media som finns kvar här gör allt för sprida ett falskt medvetande – klassklyftor och grundläggande sociala konflikter.

En grundläggande, nästan oursäktlig dumhet är därför arbetarrörelsens gradvisa reträtt från mediemarknaden. (Och det hjälper då inte heller att i något slags mycket formell mening bibehålla inflytandet över en eller annan ledarsida: Vad hjälper det, att Olle Svenning sprattlar lite på Aftonbladets ledarsida, när resten av tidningen är till förväxling lik Expressen?)

Utan märkbar makt över opinionsbildning och debatt kommer arbetarrörelsen aldrig att kunna ta sig ur den situation, som Klas Gustavsson så korrekt beskriver.

Och då handlar det inte bara om att äga tidningar med en annorlunda profil än den i dag hart när allenarådande.

Makt över opinionsbildningen kräver att arbetarrörelsen äger bokförlag, vars utgivning utmanar rådande tankemönster, till exempel återutger de socialistiska klassiker, som utgör de friska källflödena för rörelsens radikala tanketradition, och också ger ut nya böcker i samma tradition, böcker som vågar ifrågasätta dagens kapitalistiska världsordning.

Rörelsen själv måste i sin tur organisera läsning av och tankeutbyte kring dessa böcker. Har ni hört ord som ”studiecirklar” och ”studiekampanjer”? ABF är faktiskt, än så länge, inte nedlagd. Och det är bäst att tillägga, att teorier och samhällsstudier alltid måste ha ett framåtriktat syfte: Vilka är slutsatserna av den analys, som vi genom studierna och läsningen har fått nya redskap för att göra – hur vill vi förändra Sverige och världen?

Men farliga för borgerligheten och dess samhälle blir vi först, om vi blir många: en fokrörelse i ordets ursprungliga mening, en rörelse som ställer krav och kan sätta makt bakom kraven, till exempel i valbåset. Mina egna erfarenheter, främst av det sena sextiotalets socialdemokratiska jämlikhetskampanj, är att det finns ett dialektiskt förhållande mellan att ställa radikala krav och att värva människor till en folkrörelse. Ett parti, som driver krav om angelägna samhällsförändringar, får också medlemmar. Många nya medlemmar.

Jag hoppas innerligt, att söndagens val ska innebära ett nej till högeralliansens Sverige.

Skulle det ändå gå åt helvete, är den diskussion jag tar upp absolut nödvändig, om arbetarrörelsen ska komma tillbaka (och med det senare menar jag inte det banala, att svenska folkets omedvetna ombytlighet åter igen ska leda till en ny regeringskonstellation efter fyra eller åtta år).

Men samma diskussion är lika livsnödvändig, om 68ns War Room till slut besegrar allianspartiernas motsvarigheter.

Så här kan det inte fortsätta. Arbetarrörelsen måste återta makten över tankebildning och problemformulering i vårt samhälle och skaffa sig ett stabilt, långsiktigt grepp över åt vilket håll samhällsutvecklingen går.

Min röst på söndag går som vanligt till socialdemokraterna.

Men hur det än går, tänker jag inte nöja mig med faktum. Socialdemokratin behöver en bred och djup debatt om sin ideologi, om politikens riktning och om rörelsens egen organisation.

14 kommentarer

 1. […] Enn Kokk  […]

  Pingback by sonitus.org » Blog Archive » Om den alltför professionaliserade politiken — 2006 09 15 1:47 #

 2. Jo, både du och Klas Gustavsson har ju rätt, men jag kan ändå inte förmå mig till att rösta på ett parti vars utrikesminister inte kan förmå sig till att klart ta avstånd från Israels ocksupationspolitik, apartheidmur, kärnvapen osv. osv. (det skrev han i ett brev till mig och andra som kom med mejlen i går), som inte klart säger ifrån att vi inte ska delta i några NATO-äventyr som vi gör nu i Afghanistan och snart säkert också på andra ställen, ett parti vars tidigare utrikesminister (och statssekreraterare Gun-Britt Andersson, före detta laboremit) lämnar ut så kallade misstänkta terrorister till USA:s specialstyrkor som fraktar dem till Egypten för tortyr, en regering vars justitieminister dagen före valet ”lovar” väljarna att det blir en buggningslag hur det än går i valet. Femlingspartierna pratade SKP om en gång i tiden. I utrikespolitiken och i knäfallen inför USA och Israel har vi dem igen och nu också i buggningspolitiken. Och den ena halvan av denna sköna familj har hittills haft stöd av vänstern och och miljöpartiet. Någon ljus framtid är svår att se. Med mejlen skickar jag dig ett kapitel ur John Pilgers senaste bok Freedom Next Time för att du ska få se ungefär ur jag ser Palestinafrågan.

  Comment by Hans O — 2006 09 17 17:14 #

 3. Jag kan förstå alla dina invändningar.

  Men det finns ett problem till att ta ställning till i valbåset: Med en alliansseger kommer svensk inrikespolitik att ta en ny högerkurs på viktiga områden. (Se till exempel Peter Gustavssons blogg. Jag kan bidra med många fler exempel, men nöjer mig att hänvisa till Peter.)

  Om man nu inte kan vänta sig något bättre av en alliansregering i de frågor du kritiserar den nuvarande regeringen för – och det kan man inte – så kan man ju åtminstone bidra till att förhindra omläggning till högerkurs i inrikespolitiken genom att rösta på socialdemokraterna eller något av dess båda stödpartier.

  Comment by Enn Kokk — 2006 09 17 17:37 #

 4. Det gjorde jag också, men vad fan hjälpte det?

  Comment by Hans O — 2006 09 18 12:42 #

 5. Till Hans O Sjöström: Jag var ännu mer aktiv, men det hjälpte ju inte heller.

  Fast när jag tänker på det högeralliansen nu kommer att genomföra, är jag åtminstone tillfredsställd över att min röst las i vågskålen för något annat.

  Comment by Enn Kokk — 2006 09 18 17:14 #

 6. Att jag inte hittat din blogg tidigare. Mycket intressanta inlägg.

  Vad gäller frågan om media, så har jag aldrig förstått hur s kunde göra sig av med hela A-pressen. Jag fruktar att Greider har alldeles rätt när han i Metro (tror jag det var) menade att om s inte vinner valet kommer de att hamna i total medieskugga, och från en sådan kan man inte åstadkomma en kraftfull opposition.

  Jag har misstänkt att det handlade om att man, då man ändrade ekonomisk inriktning, från full sysselsättningspolitik till inflationsbekämpningspolitik, inte ville ha intern kritik, varför man gjorde sig av med alla möjligheter till sådan. Kunde vara mycket intressant att få veta om detta är riktigt eller om det bara handlade om insiktslöshet om vad total mediefrihet skulle kunna leda till.
  Samma tanke slår en förresten vad gäller c:s utförsäljning av samtliga tidningar, i samma veva som man byter politik totalt.

  Comment by Kerstin — 2006 09 19 0:51 #

 7. Till Motvalls-Kerstin: Göran Greider har absolut rätt i att det är mycket lättare att hamna i total medieskugga, om man samtidigt är i opposition och saknar egna tidningar.

  Historien om A-pressen har jag vissa insikter i – jag tillhörde till och med under en kort period dess styrelse. Den konspirativa delen av ditt inlägg kan jag därför tillbakavisa.

  Att det gick åt helvete berodde bland annat på att det centrala bolaget i ett avgörande skede hade en VD, som vidtog en rad vanvettiga åtgärder, bland annat tömde ekonomiskt livskraftiga tidningar på pengar så att de också blev konkursmässiga.

  Så småningom, bland annat efter det här, tyckte till slut LO (som var den del av arbetarrörelsen som hade några pengar att tala om), att nu fick det vara nog.

  Insiktslösheten, för att använda ditt ord, har funnits både i LOs och i partiets tidningar. Där spreds en naiv tröstnappstro, att man inte behövde äga egna tidningar för att få fram sitt budskap.

  Fan tro´t!

  Comment by Enn Kokk — 2006 09 19 8:43 #

 8. På Aftonbladets kultursida finns idag en liten blänkare om ett förslag att få ett vänsterutrymme i media. De vill se en vänsteredition av SvD – som är en ”hederlig, välgjord och allt bättre morgontidning” – med t ex andra ledare- och debattsidor. De menar även att det inte ska göras genom att SvD köps av arbetarerörelsen utan att det helt enkelt skulle vara ekonomiskt lönsamt för ägaren Schibsted. Jag tycker att det låter som en intressant dellösning.

  Comment by Fredrik Jansson — 2006 09 19 13:11 #

 9. OK, det är ju normalt så att i valet mellan ”smarta drag” och ”dumhet”, mellan konspirationer och okunnighet, så är det oftare det senare som gäller. Deprimerande att få veta att det även här var det senare som gällde.

  Jag har alltid så svårt att förstå när folk beter sig totalt irrationellt, och då blir det ju lätt att tolka det som att det måsta ha funnits en rationell tanke bakom de åtgärder som vidtagits. Ibland gör det ju faktiskt det också.

  Vad gäller socialdemokratins agerande de senaste 15 åren har jag ständigt pendlat mellan inställningen att så dumma kan de väl inte vara att de inte inser konsekvenserna av det det gjort, det måste väl finnas en rationell förklaring.

  Suck för ditt svar alltså.

  Comment by Kerstin — 2006 09 19 13:37 #

 10. Förlåt, det föll bort en del av en sats ovan: ”pendlar mellan tron att de inte förstår vad de gör och att de faktiskt har en tanke med det” skulle andemeningen vara förstås.

  Comment by Kerstin — 2006 09 19 13:40 #

 11. Till Fredrik Jansson: Jo, jag läste det här i Aftonbladet.

  Förslaget är för övrigt inte nytt; det har framförts upprepade gånger under lång tid.

  Jag håller med om att Svernska Dagbladet i dag journalistiskt är en välgjord tidning och att det vore värt att på allvar pröva tanken att ha två ledarsidor. Argumentet gent emot Schibsted skulle mycket riktigt kunna vara rent ekonomiskt. Svenskan har ju länge kämpat med att hålla näsan ovanför vattnet, och kunde man, med argumentet att SvD nu också har en socialdemokratisk ledarsida, få sossar i Storstockholm (och delvis också runt om i landet) att prenumera, kunde Svenskans upplaga kanske rent av fördubblas.

  Comment by Enn Kokk — 2006 09 19 13:46 #

 12. Till Motvalls-Kerstin: A-pressens ekonomiska kris blev, på grund av det jag berättade, till slut så stor, att partiets ledning drog den alltför drastiska slutsatsen, att det var alltför riskabelt att alls äga affärsdrivande företag.

  Som följd av detta såldes även ARE-bolagen, ett ledande företag i reklam-, framför allt affischtavlebranschen – ARE hade en gång i världen byggts upp av Karl Kilbom & co, före detta ledande personer i Socialistiska partiet, vilka, när de återvände till socialdemokratin, fick rollen att bygga upp och utveckla folkrörelseföretagen.

  Comment by Enn Kokk — 2006 09 19 13:58 #

 13. Nu heter jag förstås inte Motvalls-Kerstin, bara Kerstin – tack!

  Comment by Kerstin — 2006 09 20 2:28 #

 14. Till Kerstin Berminge: Jag vet – jag fick ett problem. Min dotter, som understundom också skriver kommentarer här på bloggen och till vars blogg jag har länk, heter också Kerstin, och jag försökte skilja er åt genom att knyta an till namnet på din blogg.

  Comment by Enn Kokk — 2006 09 20 8:41 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^