Röd-grön majoritet i Oslo

16 april 2015 15:35 | Politik | Kommentering avstängd

Tidningen Klassekampen har låtit Sentio Research göra en opinionsundersökning i Oslo inför kommunvalet i höst.

Där har de borgerliga haft majoritet i 14 år, men framför allt Fremskrittspartiet tappar nu kraftigt mark – ytterligare 2,3 procentandelar enligt den aktuella undersökningen – och är då nere på en så låg nivå som 4,7 procent.

Arbeiderpartiet får ensamt stöd av 39,4 procent, mer än Høyre och Fremskrittspartiet tillsammans. Samtliga borgerliga partier backar och skulle tappa mandat i byrådet.

I Oslo har Sosialistisk Venstreparti vänt sin negativa trend och ökar med 2,3 procentenheter till 4,7 procent. Arbeiderpartiet, SV och yttervänsterpartiet Rødt skulle enligt den här mätningen få 29 mandat, ett under majoritet.

Vänsterpartiets allierade i rikspolitiken Senterpartiet är ett jordbrukar- och landsbygdsparti och finns knappast i Oslo. Särskilt starkt där är å andra sidan Miljøpartiet De Grønne. Det är i Norge ett blockneutralt parti, men om dess fyra mandat kunde läggas till de röda partiernas, vore saken avgjord.

Raymond Johansen, den avgående partisekreteraren i Arbeiderpartiet och den som nu tar över ledarskapet för sitt parti i huvudstaden, är hoppfull. Han utlovar både gångvägs- och cykelvägstsningar och utbyggd kollektivtrafik, bland annat en ny T-banetunnel.

No Comments yet

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^