”Bildt driver farlig utrikespolitik”

3 februari 2008 15:29 | Politik | 2 kommentarer

På debattavdelningen Brännpunkt i Svenska Dagbladet finns i dag (3 februari 2008) en mycket viktig artikel om svensk utrikes- och säkerhetspolitik, ”Bildt driver farlig utrikespolitik”. Du kan läsa hela artikeln här.

Artikeln har udden riktad mot att Carl Bildt (i en artikel i Dagens Nyheter den 2 januari 2008) vill ha en uppdatering av Europeiska unionens gemensamma säkerhetsstrategi och av de gemensamma militära instrumenten inom unionen, vilka senare ju i huvudsak utgörs av Nato.

Man kunde ju hoppas att en sådan artikel skulle vara skriven av socialdemokraternas utrikespolitiske talesman Urban Ahlin eller av partiledaren Mona Sahlin – men artikeln innehåller också ett angrepp på Margot Wallström (s), vice ordförande i EU-kommissionen, för att hon i en artikel på Svenska Dagbladets Brännpunkt den 13 januari 2008 pläderar för gemensam hantering inom EU av de försvars- och utrikespolitiska frågorna. Wallström citeras: ”Det gemensamma arbetet pågår – i EU, inom Nato, i OSSE och inom FN … med det nya Lissabonfördraget får EU en tydlig röst i utrikespolitiska frågor och arbetet för fred och säkerhet stärks.” Till det senare ställer sig artikeln mycket skeptisk: ”Stärks verkligen vår säkerhet, om Sverige hamnar i militär allians med USA?” Om konsekvenserna av det senare kan du själv läsa mer i artikeln.

Artikeln innehåller slutligen också ett angrepp på folkpartisten Allan Widman, som anklagas för att i en artikel på SvDs Brännpunkt den 20 januari utgå från att Sverige i praktiken redan har gett upp sin neutralitet.

Författare till debattartikeln i Svenska Dagbladet är tre respekterade personer med ganska olika bakgrund: Karl Erik Lagerlöf är författare och debattör. Lars Bergquist är ambassadör. Och Carl Björeman är generallöjtnant.

Deras artikel är både sakligt och retoriskt lysande. De varnar bland annat för att Sveriges markterritoriella försvar snart kan vara reducerat till ett hemvärn, bestående av 15.000 personer och att ”Sveriges insatsstyrkor i Natos tjänst kan utlösa terrorangrepp i Sverige, hämndaktioner för åtgärder som varit styrda av Nato/USA”.

Bildt, Widman och Wallström, till synes uppradade på samma linje.

Får en före detta huvudsekreterare i socialdemokratiska partiets programkommission påminna om några programformuleringar i 1990 års partiprogram, värda att beakta också i dag:

”Utrikespolitikens mål är att trygga landets självständighet, värna freden och bidra till en världsordning präglad av välfärd, frihet och värdighet för alla människor. I detta syfte ska Sverige föra en alliansfri politik, som syftar till neutralitet i krig, och aktivt medverka till ett konstruktivt internationellt samarbete.

– – –

Ett demokratiskt förankrat försvar är en del av vår säkerhetspolitik. Totalförsvaret ska ha en sådan inriktning, sammansättning och omfattning, att Sverige i en kris- eller krigssituation kan göra troligt, att vi har både vilja och förmåga att hävda vår neutralitet. Det militära försvaret grundas på allmän värnplikt. Ett effektivt befolkningsskydd är en viktig del av totalförsvaret.”

* * *

Svenska Dagbladet fortsätter att på Brännpunkt publicera intressanta artiklar i denna fråga. I dagens tidning (4 februari 2008) finns ett inlägg av Mats Bergquist, svensk ambassadör i Helsingfors 1992-1997 och i London 1997-2004: ”Djupt rotad militär alliansfrihet”. Artikeln är intressant främst för att den visar att det i Finland (liksom i Sverige) finns en mycket utbredd motvilja mot Nato-anslutning, också för att den kunnigt kartlägger de olika finländska partiernas positioner i denna fråga.

Du kan läsa Bergquists artikel här.

* * *

Mats Bergquists doktorsavhandling hette ”Sverige och EEC. En statsvetenskaplig studie av fyra åsiktsriktningars syn på svensk marknadspolitik 1961-1962” (Norstedts, 1970). I Bergquists framställning blir jag en av de ledande företrädarna för en av de fyra åsiktsriktningarna i den svenska debatten om anslutning till EEC, det som senare blev EU, nonassoctionsskolan (se speciellt sidorna 95-107 samt 167-174 plus sammanfattningen sidorna 186-201); Bergquist citerar flitigt dels min uppsats ”Världen vi och Västeuropa” i ”Förändringens vind” (Rabén & Sjögren, 1962), dels Socialdemokratiska studentförbundets tidskrift Libertas, vars redaktör jag var och där jag ansvarade för praktiskt taget alla ledarkommentarer i denna fråga.

2 kommentarer

 1. Du skriver ”sakligt lysande”, vad menas?

  Artikelförfattarna beskriver svensk säkerhetspolitik 1991 som oförändrad fram till att Carl Bildt blev utrikesminister. Svensk säkerhetspolitisk har kontinuerligt uppdaterats och den kritik som socialdemokraterna ska framföra enligt artikelförfattarna och denna blogg vore en kritik huvudsakligen mot de förändringar som skett under socialdemokratiska regeringsår.

  Läs mer på min blogg: http://www.klamberg.se

  Jag kan hålla med om att det behövs en debatt, men den bör vara grundad på fakta.

  Comment by Mark Klamberg — 2008 02 03 16:08 #

 2. Till Mark Klamberg: Det är klart att jag känner till den glidande förändringen av säkerhetspolitiken och att också socialdemokratin är medskyldig till den. Min kommentar ska läsas som en känga också åt mitt eget parti!

  Det var därför jag citerade just 1990 års partiprogram, som för övrigt gällde ända fram till programrevisionen 2001.

  Det sista är särskilt tänkvärt.

  Comment by Enn Kokk — 2008 02 03 16:17 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^