Enn Kokk i Alla Tiders Seriejournal. Och lite om Dick Tracy

Med posten kommer ett traderaköp, nummer 18 1952 av Alla Tiders Seriejournal. I tonåren var jag seriefantast, och är det för övrigt fortfarande. På den tidem köpte jag lösnummer av alla serietidningar som fanns men hade nog ett speciellt förhållande till just Alla Tiders Seriejournal.

Vad gäller mixen av serier och, inte minst, redigeringen, hade jag massor av kritiska synpunkter på tidningen, men den förändrades gradvis i den riktning jag ville. Jag bombarderade tidningen med brev som innehöll förslag om ändringar, och chefredaktören – den sedermera i en helt annan tidningsnisch beryktade Curt H:son – tog mina förslag ad notam. I nummer 18 1952 ägnade han hela sin läsarkontaktsida, signerad Kapten Curth, åt att referera och kommentera ett av mina brev, och där framgår också, att han hade gjort samma sak i föregående nummer och ämnade göra detsamma i nästa.

Det bodde nog en blivande chefredaktör i mig redan då, och måhända såg Curt H:son dessa talanger, så tidningen ändrades faktiskt påtagligt i den riktning jag stakade ut.

När jag så här i backspegeln bedömer serierna i Alla Tiders Seriejournal på den tiden, framstår framför allt ”Dick Tracy”, tecknad av Chester Gould 1931-1977, som den överlägset mest intressanta. ”Dick Tracy” var en polisserie, släkt med 1930- och 1940-talens amerikanska gangsterfilmer men i sina vändningar mer oförutsägbar och därför spännande än många av dessa. Serien innehöll – ungefär som ”Batman” (”Läderlappen”) en mängd mycket särpräglade karaktärer, till exempel den ständigt snusspottande B O Plenty och Flattop Jones, som såg ut precis som namnet förutspår. ”Dick Tracy” har anklagats för att vara ett uttryck för Chester Goulds egna högeråsikter, men för det mesta var hans tecknade historier mycket mer intressanta på grund av den detaljrikedom och de i den tidens serievärld udda miljöer de karaktäriserades av.

En återutgivning av hela ”Dick Tracy” på svenska skulle inte skada.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^